Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/460

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
443
rohho-aja road.

terwet Muskatplomi ja nattoke Neilikest, keeda keik sedda kanega ülles ühhe riista sees, mis hästi tinnatud on. Panne siis need sibbulad senna sisse, ja lasse 2 ehk 3 korda äkkitselt ülleskeeta, kunni naad hakkawad klariks sama, ja wotta siis kermeste tulle peält mahha, ning kalla neid ühhe jämmeda kiwwi-Krusi sisse, ja, se-u mitme kordse ridega hästi kinni, ning panne weelgi üks talrik peäle, et se rammo Ädika seest, kui ta alles soe on, ärra ei hinga. Teisel päwal kallatakse keik hopis ühhe Klaas-Krusi sisse, se-utakse Pabberiga hästi kinni, ja wiasse Keldri.


604. Laugud kuiwatada. (Zwiebeln zu trocknen.)

Sibbulad leigatakse hästi penikesseks, pannakse lammeda kiwwi-waagnade peäle, ning kuiwatakse leige ahjo sees. Murru laugud kuiwatakse sedda samma wisi.


605. Parperitsi Sahwti tehha. (Barbaritzen Saft zu machen.)

Kui need Parberitsi marjad häste küpsed, ja nattoke külma al on olnud, siis noppi need puu peält ärra, ja panne neid nattokesse weega paia sees tullele, lasse keeta, kunni need löhki löwad, ja omma Sahwti wälja aiawad. Panne neid siis kiwwi wagnade peäle, lasse külmaks sada, ja wäna ühhe jämmeda linnase ride läbbi keik Sahwti seest wälja. Kui sa keik olled läbbiwänud, siis kalla sedda Sahwti tagasi paia sisse, ja lasse keeta, kunni se nattoke paksuks saab, keetes agga liguta ümber, ja

wotta