Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/514

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
497
Kokid.

da öhhukessiks kokiks wälja, ja panne needsinnatsed wäljakloppitud woi-kokid külma wee sisse. Wotta siis nattoke wähhem kui üks pool werendel korteri täis pölletud wina, walla ni paljo wet senna jure, et korteri moöt täis saab, panne üks munna rebbo, jä üks ni suur tük pestud woid, kui üks pissike kanna munna senna sekka. Segga sedda hästi ärra, panne head nisso jahho jure, ja te ühhe pehme taigna; sötku ja peksa sedda essite pu-lussikaga ühhe riista sees, ja pärrast rulli sedda laua peäl kättega, agga senna tarwis peab ni kassinaste jahho wotma, kui ial agga woib. Wagi se taigen ühhe puhta ride sees, wotta se pestud woi wee seest ülles, lasse essite sedda wet hästi pealt ärrajoosta, wagi siis sedda ka ärra, ja wotta nattoke wähhemat woid, kui sedda taignast olli. Rulli siis se taigen Taarti-rulliga laua peäl wägga öhhukesseks wälja, kloppi keik wet woi-kokide seest ühhe Salwetti wahhel wälja, panne neid körwoti teise poole taigna peäle, panne taignast kahhe korra kokko, ja rulli sedda jälle öhhukesseks wälja. Panne siis se taigen kolme korra kokko, ja rulli sedda jälle 3 ehk 4 korda wälja. Agga panne tähhele: sedda wähhem sa kättega taignasse putud, ja sedda kassinam jahho sa senna tarwis prukid, sedda parrem se ikka on, kui se agga laua külge ei hakka kinni. Saab se taigen sedda wisi harritud, siis leika sedda kahheks ossaks katki, ja rulli kummagit issipäinis nattoke paksemalt wälja, kui wie kopeki tük. Ommeti peab se teine tük nattoke paksem ollema, sepärrast et se Taarti pohhi sest saab tehtud, ja sest teisest tükkist leigatakse kaant Taarti peäle, mis nenda woib

wäl-
I i