Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/532

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
515
Kokid.

peab riwi leiwa kord jäma. Saab siis se woi selle wiimse leiwa korra peäle wallatud, siis walla ni paljo jodawat wina senna peäle, et se kook ei sa wägga kuiwaks egga wägga märjaks. Lasse sedda pärrast küpseda.


703. Ouna kook teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Ühhe kohhekeskmisse suure waagna peäle woetakse 24 ni suuri oune kui kanna munnad, kori ja leika neid keskelt katki ja wotta seemne süddamed seest wälja. Keeda neid siis nattokesse jodawa wina, wee ja Sukro sees, et need tümmaks sawad, hoia agga et nemmad katki ei lähhä. Te siis üht Taarti taignast, rulli sedda öhhukesseks wälja, panne sedda äärte ümber kahhekordseks, ja kasta ning krusi need äred wälja. Panne siis kord keedetud oune senna sisse, ja siis ni pakso korda katki murtud Piskui ehk Sukro leiba senna peäle, et ounad kassinaste sawad kaetud, ja ripputa nattoke puhhastud ja kuppatud Korintid, ja nattoke riwitud Sitroni koort senna wahhel. Sedda wisi peab kord korra peäle pantama, agga wiimne kord peab Piskui ehk Sukro leib ollema. Wotta siis 5 munna, wispelda neid poole korteri wee, poole korteri jodawa wina, ja nattokesse riwitud Sukroga hästi seggaminne, ja walla sedda koki ülle, agga hoia, et ühtegi äärte peäle ei jose. Lasse pärrast ahjo sees küpseda, ja riwi Sukrut peäle, kui sa sedda lauale annad.


704. Leiwa Truuw. (Brodstruben.)

Wotta 16 Loti nisso saia, leika sedda würwli

wisi
K k 2