Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/537

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
520
Keiksuggused

woib ka ouna Moosist tehha, mis Sukroga kowwaks ja klariks on keedetud. Sedda sünnib ka Tikkelbäri marja Moosiga tehha. Seddasinnast taignat woib ka pissikeste Wormide sisse panna.


710. Sissetehtud kirjo marja kook. (Ein bunter Kuchen von eingemachten Sachen.)

Wotta rohket ossa Mandlid, kori ja riwi neid riwi raua peäl; mis järrele jääb, ja ei sünni riwida, sedda touka nattokesse jodawa winaga Möösri sees katki. Agga hoia et need Mandlid wägga märjaks ei saa, sepärrast ei pea sa ennam jodawat wina wotma, kuid et need omma ölli ei aja wälja. Riwi ka nattoke ennam happo rukki leiba, kui Mandlid riwiti. Panne nüüd ühhe öhhukesse taigna Wormi sisse, ja taigna peäle panne üks kord sedda riwitud rukki leiba, ja pritsi wispliga nattoke jodawat wina leiwa peäle; siis tulleb üks kord riwitud Mandlid senna peäle panna, ja siis jälle üks kord riwitud leiba, mis ka jodawa winaga peab pritsitama; wiimselt peab ühhe korra punnassi sissetehtud marjo peäle pannema, agga paljo Sirupi ei pea mitte nende sekka tullema. Sedda wisi peab kord korra peäle pantama, kunni se kook ni körgeks saab, kui tahhetakse, agga wiimne kord peab ikka riwi leib ollema, ja siis saab se kook ahjo sees küpsetud. Kui sa annad ülles, siis panne sissetehtud marjo ehk Pomerantsi lihha ruti ehk laene wisi ehk riddamissi senna koki peäle. Kes sedda koki weel kirjomaks tahhab tehha, pango ennam teistsuggusi marjo senna sisse; agga sedda on tähhele panna,

et