Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/603

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
586
Keiksuggused

ni, ja lasse sedda öhtoni rippuda. Kui sedda warsi peab prukitama, siis wotta happo kort ühhe ehk kahhe pütti peält, wispelda sedda hästi, ja walla rööska pima nattoke hawalt senna sekka, kunni se jääb kui üks öhhuke witmoos, ja wispelda sedda ni paljo, et se nattoke lööb kobrotama. Saab se tehtud, siis tösta sedda wispeldud koort waagna sisse, ja panne suuri klimpid sest pimast, mis Salwetti sees olli, senna jure, ning anna sedda laua peäle ülles. Kui se kääspiim sel korral ei sa ärrasödud, siis woib sedda 2 ehk 3 päwaks hoida, kui sa tedda kiwwi kausi sisse panned, ja 3 ehk 4 lussika täit röska koort igga pääw senna peäle töstad.


814. Käsind pima ürrikesse aja sees tehha. (Gäsmilch in kurzer Zeit zu machen.)

Wotta ühhe kanno head kowwaks läinud happu pima ühtlasse korega, liguta kulbbiga ümber, ja kalla sedda ühhe Krusi sisse, mis piisi peäle peab pantama, et se sojalt seissab. Keeda agga essite üht topi rööska pima ülles, ja walla sedda pallawalt senna sisse, ja siis lasse sedda krusi ühhe tunni aega piisi peäl seista, ning katta sedda talrikoga kinni. Wotta siis se talrik peält ärra, lasse sedda pima külmaks jäda, ja kalla keik wet hästi peält ärra. Walmista siis se Kääspiim wispeltud happo kore, ja rösa pimaga, nenda kui seddagi, mis praego enne näideti. Sesinnane kääspiim ei sa mitte wägga heaks, sest ta jääb nattoke tanguseks, ommeti woib sedda hädda pärrast prukida.

815.