Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/614

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
597
pima road.

tunni aega, ikka ühhe külje poole. Piggista pärrast se Sahwt 3 Pomerantsi seest ühhe poole korteri punnase wina sisse, walla sedda senna kore sekka, wispelda äkkitselt, ja kalla sedda ühhe waagna sisse. Kes agga Klaside sees tahhab sedda laua peäle üllesanda, peab sedda 6 tundi enne walmis teggema. Sedda woip ka Sitronist ja Reinwinast nendasammoti walmistada.


834. Sesamma teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Wotta ühhe klasi täis Pansk ehk Kanari-säkk wina, poolt topi rööska koort ja Sukro mao järrel, wispelda hästi nago lumme-Mosi, ja anna sedda waagna ehk klaside sees ülles.


835. Üks pima roog munna walgest. (Ein Milchgericht von Eyerweis.)

Wotta igga munna walge peäle 2 lussika täit rööska koort nattoke Sukkati, mis öhhukessiks würwliks on katki leigatud, ja wotta siis keige selle roa peäle hea peo täit penikesseks tougatud Mandlid ja Sukrut mao järrel, wispelda sedda hästi, keeda ülles, tösta siis waagna sisse, ja ehhita sedda Pomerantsi ehk Sitroni korega wälja.


836. Ouna Puppert. (Aepfel-Bubbert.)

Kori need ounad, leika neid würwli wisi katki, agga jätta seemne süddamed mahha. Wotta siis poolt topi neist katki leigatud ounest, ja prae neid klaritud woiga panno sees koldse pruniks. Wot-

ta
P p 3