Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/665

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
648
Sissetehtud

keeta, ja wotta wahto peält ärra, kunni need Rosid klariks lähtwad, ja siis on naad walmis. Nendesinnaste Roside jures tulleb suuremat hoolt kanda, kui teiste pärrast, mis praego enne nimmetati.


908. Pea Sallatit ehk Laktuki warred sissetehha. (Kopfsallat oder Lacktuckstängel einzukochen.)

Wotta häid Sallati jurikaid, mis kaunid murredad on, harri neid puhtaks, ja leika lehhed peält ärra. Leika neid ni jämmedaks ja pitkaks, kui sa tahhad, ja panne warsi külma wee sisse, ning keeda neid teise wee sees, kunni need nattoke tümmaks lähtwad. Lasse pärrast ürrikest aega külma wee sees seista, ja panne neid siis Turslagi sisse. Saab se wessi peält ärranörrisenud, siis wagi ni paljo Sukrut ärra, kui jurikad ehk warred on, keeda Sirupi, ja kui sa wahto saad hästi peält ärrawotnud, siis panne jurikad ehk warred senna sisse. Lasse neid hiljokeste nattoke keeta, agga wotta keik wahto peält ärra, ja kalla neid ühhe kiwwi kausi sisse. Pääw pärrast kalla Sirupi peält ärra, keeda sedda et ta paksemaks lähhäb, ja walla pallawalt jälle jurikatte peäle. Ja kui need siis külmaks jäwad, siis panne neid Krusi sisse.


909. Kuida marjo, mis Sukroga on sissetehtud, keigeparreminne woib hoida. (Wie die mit Zucker eingemachte Sachen am besten verwahrt werden.)

Klaas-krusid on keigeparremad nende marjade

tarwis,