Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/678

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
661
ja winad.


926. Pohla marja wessi meega. (Strickbeerenwasser mit Honig.)

Wotta pohla marjo, mis head küpsed on, panne neid hea hallika wee sisse, liguta walge waskse auklisse kulbiga tassa ümber, et naad katki ei lähhä. Wotta neid seest ärra, mis peäl ujuwad, ja panne need head marjad ühhe kiwwi ehk walge wask Turslagi sisse, mis agga tinnatud ei pea ollema; sest kui neid tinnatud riista sisse pannakse, siis naad sinniseks löwad. Kui se wessi saab peält ärranörrisenund, siis la-uta neid linnade peäle wälja. Wotta siis 10 kanno hea hallika wee peäle, üht kanno head walget met, lasse sedda wet ühhe suure katla sees keeta, ja keeda sedda met ka ühhe walge wask paja sees ülles, agga walla essite nattoke wet pohja peäle et se ei körwe ärra. Saab se messi keenud, siis tösta tulle peält ärra, ja kui se waht wajub mahha, siis wotta sedda peält ärra, ja sedda wisi peab se messi 2 ehk 3 korda ülleskeema, ja wahto ikka peält ärrawoetama, kunni ta klariks jääb. Kui wessi katla sees hästi ülleskeeb, siis kalla sedda met senna jure, agga hoia et se äre ülle ei kee, sepärrast peab sul kaunis suur kattel ollema. Kui 3 kanno saab ärrakahhanenud,mis ühhe pilbags keige parreminne woib katsta, nenda kui se jo enne on öppetud, siis wotta tulle peält mahha, walla ühhe kiwwi riista sisse, ja lasse teise päwani seista, et se hästi ärrajahtub. Wotta siis 5 kanno pohla marjo, panne neid ühhe puhta ankro sisse, ja kui Wransk wina olleks enne sees olnud, siis se weel parrem on. Kurna sedda keedetud wet senna jure, panne prunti wallale

peäle,
T t 3