Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/7

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.


sees, kus pääw ei раistа peäle. Agga suitsetud löhhi kalla peab saggedaste ümber pöörtama, et ta wahhest peast, wahhest sawwast üllesripputakse, wahhest jääb ta lihha külje peäl, wahhest nahha külje peäl seisma. Sest kui ta ikka üht wisi seisab, siis se rasw lasseb ennast ka selle ühhe külje poole.

5) Kui linna rided, mis sees Mosi ehk wina plakkid on, wäljaantakse pesta, siis peab neid plakkid essite seest ärrawotma; sest muido need lähtwad roosteseks, ja neid sünnib parreminne riette seest ärrawotta, kui naad alles mustad on, kui pärrast, kui naad jo pestud on.

6) Keldri sees peab keik puhtaste ja kassinaste pestama, ning tähhele pantama, et wikk-tappid tündritte peäl ikka kinni pannakse, et öllut ärra ei hinga. Ölle wadid peawad sedda wisi sama harritud, kui prulimisse jures öppetakse. Sahwri kambride ja aitade sees peab ka keik asjo holega ja moistlikkult seätama, keik jahho ja tango tünrid ja püttid kanega kaetama, ja kirjotud Pabberi tükkidega märgitama, et warsi woib nähha, mis igga ühhe riista sees on.

7) Kui lihha ehk kallo wäljaantakse leotama, siis peab issi riisto se tarwis prugitama, ja hoolt kantama, et naad puhtaste petakse, ja et uut wet ikka öigel aial peäle wahhetakse.

8) Keik peab kökis wisi pärrast petama; keik Kastrullid, katlad ja muud riistad hästi tinna-

tud