Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/70

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
53
Lihha Road.

siis ripputakse sedda ülles kuiwama. Se waht mis soolwee peält ärrawoetakse woib odra keega ehk kliiga seggada, ahjus kuiwatada, ja suiks hoida, siis antakse sedda weistel weega lakkuda. Kui keik lihha saab ülleswoetud, siis woib sedda soolwet, kuiwaks keeta, siis lähhäb temma jälle solaks, mis wägga hea on weistel anda. Kui sedda lihha ülle aasta soolwee sisse tahhetakse jätta, ja se jo hästi on wajunud, siis polle tarwis suurt wa-utust senna peäle panna, kui agga üks pohhi, ja pissoke kiwwi pohja peäl, et soolwessi hästi ülle seisab. Seddasamma wisi tehhakse sea- ja lamba-lihhaga. Se tulleb tähhele panna, et kui sea lihha saab sisse solatud, ja se soolwee sisse peab jäma, sedda siis peab katki raiutama. Agga kui ta peab kuiwatud ehk suitsetud sama, siis lasse need poled sead terwelt jäda, kui need kinkid muido ei pea Spikki-kinkiks jäma. Leika ikka need külje kontid wälja, ja raiu suurte siggadel need selja rood ärra. Agga lamba lihha peab neljaks tükkiks raiuma, ja kui sa lambad saad katki raiunud, siis jätta 3 külje konti reie tükki külge.


65. Mis tapmisse jures on tähhele panna sülti- ning sissekonnaga. (Was bey dem Schlachten mit dem Eingeweide zu beobachten ist.)

Ni pea kui mokkad ja jallad härja küljest on ärraleigatud, siis panne neid külma wee sisse, ja pesse hästi puhtaks, panne neid pärrast keewa wee sisse, agga lasse mitte keeta, ja lasse neid

siin
D 3