Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/8

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.


tud ollema, ja igga riist omma ennese kohtas seisma.

9) Wimaks on tähhele panna, et need kiwwi pajad, mis Rootsi maal tehhakse ja prugitakse, need keigeparremad on. Kui needsinnatsed pajad alles ued on, siis peab neid sedda wisi harrima: Märi neid seest ja wäljast woiga, panne siis ahjo, pärrast kui leiwad on tehtud, ja lasse neid seäl seista, kunni se woi paja sisse on tombanud, ja nago ärrakuiwanud; pärrast keeda wet nende sees ülles, ja siis woib neid keigesugguse roa tarwis prugitama. Ülleültse on tähhele panna, et neid puhtaste peab petama; kui agga wahhest juhtub, et üks roog pohja kinni pölleb, siis ei pea sedda mitte ärrakapitama, waid weega leotama, ja siis linna ridega ärrapühhitama. Needsinnatsed pajad on sest wägga head, et kui naad üks kord hakkawad keema, nendel siis wägga pissut tuld tarwis lähhäb, kui agga kaas ikka peäl on. Neid peab ka kange tulle lege eest hoidma, siis naad seiswad mitto aasta, kui naad agga ei sa katki tehtud. Need on ka sest paljo parremad, kui wask katlad, et naad ikka walget roga teggewad, ja rooste pärrast polle ka mitte karta. Kui agga se tinna wask katlatte seest ärrakullub, siis naad lähtwad roosteseks, ja se läbbi monne innimesse terwis on ärrarikkutud. Peälegi sawad monnesuggused road wahhest tehtud, mis ei sünni wask katlatte sees keeta agga kiwwi paja woib ikka prukida, olgo se missugguse roa tarwis sa ial tahhad.

II Üks
4