Lehekülg:Libahunt Kitzberg 1912.pdf/53

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.POISID
(läbisegi):

1) Epp jah, Epp jah! 2) Epp, Epp! 3) Epul on hää laulu hääl! 4) Epp seda asja oskab!


EPP:

Noh, kui Epp, siis Epp! Hakkame pääle! (Ürgab:)


\relative g' { 
   \new Staff \with {
    \override Clef #'stencil = ##f 
    \override TimeSignature #'stencil = ##f }
    { \time 2/4 \stemUp \autoBeamOff d'8. c16 b8 g8 \bar "" d'8. c16 b8 g8 d'8 b8 c8 a8 \bar "" g8 \autoBeamOn b16 a16 \autoBeamOff g8 \autoBeamOn b16 c16 \bar "" }
 }

Lähme nukku ehtimaie,
Kulda kägu kängitsema!..

(Wanemad inimesed hoiawad kahele poole kõrwale, tüdrukud lööwad ringi, kaks neiut lükatakse keskele ja laotatakse neile walge linik pääle, kuna teised nende ümber keeru käiwad ja laulawad. Poiste parmas hoiab paremale poole ja walib nukupüüdjad. Pahemale poole koguwad torupillimees, wanemad mehed ja naesed, kõik hääs tujus. Nukumäng peab kiiresti minema. Kuni nukku joostakse, süütawad wanemad poisid wibalikuga ülesse tuld; säält hakkab punakat walgust alla paistma.)


Nukumäng I.

Lähme nukku ehtimaie,
Kulda kägu kängitsema,
Ehi nukku, eeri nukku,
Ehi enda ehtemile,

56