Lehekülg:Libahunt Kitzberg 1912.pdf/55

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.KARJALAPSED
(kargawad jaanitule ümber ja laulawad):

\relative g' { 
   \new Staff \with {
    \override Clef #'stencil = ##f 
    \override TimeSignature #'stencil = ##f }
    { \time 2/4 \stemUp \autoBeamOff e'8 e8 d8 d8 \bar "" b8 b8 b8 b8 \bar "" }
 }

   Puhas, püha Jaanikene,
Hoia minu karjakest,
Karja minnes, koju tulles,
Hoia metsas kahju eest,
Õpeta sa põõsa tagant,
Karja haljast heina sööma!

(Kilkawad :) Jaanike ! Jaanike ! (ja jooksewad laiali.)


WANAKAS MEES
(wõtab midagi pihuga maast ja pillub tulde):

Tutrad tulesse, kasteheinad kesale, linad minu põllu pääle!

(Sarwemäng näitelawa taga: tuttaw lehepilli lugu.)


I. TÜDRUK:

Tammaru Margus!


II. TÜDRUK:

Margus jah! Tema lehepilli lugu!

(Mõned jooksewad wastu, teised teewad pilli loo järele lühikese jalakeerutuse. MARGUS, MARI, TIINA, TAMMARU PEREMEES ja PERENAENE tulewad. Mõlemad wiimased jääwad ettepoole, wanemate inimeste juure seisma. Teretamine ja elaw liikumine, aga ka — pääde kokku pistmine ja sosistamine. Tüdrukud hoia-

58