Lehekülg:M. J. Eisen, Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu, 2. tr.djvu/89

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 89 –

Bernhardile ütles: „Isand ja wend Bernhard! Komturid lasewad teid teie walitsusest ja meistriametist lahti! Lahkuge selle pärast siit ja andke teistele ruumi!“ Et wangipõlwest pääseda, oli Bernhard oma lahtilaskmisega rahul ja walis enesele Lihula ja Pärnu lossi, kus ta oma wiimaseid päiwi wõis lõpetada; ta suri aastal 1486. Bernhardi lahtilaskmise järele oli Simon von der Borg sedamaid Tallinna tagasi läinud, kus ta piiskopi ametis 1492 ära suri.

Bernhard von der Borgi lahtilaskjad walitsesiwad Wõnnus uueks ordomeistriks Tallinna komturi Freitag v. Loringhofi.

Loringhof sai alles 1485 kõrgemeistri poolt ordomeistri ametisse kinnitatud, mis ta kunni 1494 pidas. Et üks jagu Loringhofi walitsuse aega esimese Plettenbergi tegewusega ühte läheb, kõneleme ta tähtsamast tegewusest Plettenbergi tegewusega ühes neljanda ajajärgu alguses.