Lehekülg:Mahtra sõda 1902 Vilde.djvu/630

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

— 629 —

kuni sügiseni, mil sõjakohus kokku astus ja esimese istumise 29. oktobril ära pidas. Sõjakohtu tegewus wältas umbes kuu aega, kuni 27. nowembrini.

Mässu üks peategelane, talitaja Ants Tertsius, kirjeldab oma wangistuse- ja ülekuulamise-ajast Tallinnas järgmised huwitawad pildikesed.

Ants Tertsius istub Toompea lossi wangikojas üksikus kambris. Tema kambri kõrwal olewas kongis juhtub üks Jõhwi talitaja kinni olema. See kuulutab, kui Ants kuus päewa kinni istunud, et teda warsti keegi „wiieteistkümne kindrali kindral“ wangikotta üle kuulama tulewat. Jõhwi talitaja oskab Wene keelt, seepärast palub Ants, et ta temale õpetaks, kuda Wene keeli tuleks öelda: „Mina pole mitte süüdlane, teised kodus on süüdlased.“ Seda tahab Ants kõrgele ülemale wastata, kui see teda tuleb üle kuulama. Teine õpetabki: „Ja ne winawat, kak drugi dooma winawat.“ Et sõnu mitte ära unustada, hakkab Tertsius neid sõrmega aknaruudu peale üles kirjutama, aga enne kui ta sellega walmis saab, käib juba uks ja ümber pöörates näeb ta uut ülemat teise seltsis oma ees seiswat.

„Ja ne winawat, kak drugi dooma winawat!“ hüüab Ants neile wastu, enne kui nad suud lahti saanud teha.

Uus kohtu-ülem hakkab Antsuga Wene keeles kõnelema, aga wiimane ei saa ta jutust sõnagi aru. Herra waatab Antsule hulga aega uurides silma ning pöörab siis oma kaaslase poole, teda wangiga Eesti keeli rääkida