Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/35

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
35

Paula
(lõbustatult)

Lilli oleks muidugi soowinud, et pealehed pildi pärast kah peene läikpaberi peale oleksiwad trükitud. (Istub sellesama laua äärde)


Laurits
(rõõmsalt)

Noh, niisugune wäikene puudus nihkub aga tagasi selle enthusiastlise tooni eest, millega lehed Leo Saalepit teretawad ja soowitawad —


Lilli

Teisiti nad ju ei wõinudki, wäljamaa arwustuste peale waadates.


Laurits

Ja, ning teie saadetud wäljawõtted neist arwustustest — näe, ligi kaks pikka weergu peene kirjaga — on terwelt ära trükitud. Need wäljamaa kriitika-hääled — sa wõid mind uskuda, Lilli — lõiwad siin sisse nagu pomm. Kogu meie intelligents kõneleb neist särawal silmal. Jaolt on neid kriitika-katkeid ka Saksa ajakirjandus awaldanud.


Lilli
(lehitsedes ning siit ja sealt lugedes)

Tänu sulle waewanägemise eest, õemees! Loodetawaste wõime siin esimesele kontserdile warsti teise lasta järgneda.