Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/59

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
59

Paula

Ja, lapsed, minge aga. Teil on ju täna aega.


Lembit ja Endel
(keskuksest ära)

Lilli

Ma ei teadnudki, doktor, et Teie oma praksise ja mitmekesise seltskondlise tegewuse kõrwal ka weel mahti leiate ajakirjanduses kaasa töötada. Ma lugesin natukese aja eest Teie hoogsat ja sädendawat etüdi Eesti muusika tulewiku kohta, mis minu mehe teretuseks on pühendatud.

(Pr. Paula on tagumisel nurgasohwal istet wõtnud; tema juurde seltsib suitsetades, kuid seisma jäädes, Leo Saalep; Kõrend läheneb Jutale ja hakkab temaga weidi poseriwal kehaseisul juttuma)


Waik

Ja, waadake — Eesti haritlane kui seltskonnategelane peab uniwersal-inimene olema. Meid on ju nii wähe ja tööd nii määratu palju.


Lilli

Kas teid siis ikka weel nii wähe on?


Waik

Igatahes wähem, kui meid olema peaks, ja — mis walusam — olla wõiks. Aga Eesti tegelane olla, see maksab ohwrit, see maksab enesesalgamist —


Lilli

Arusaadaw: mina annan sulle, aga mida annad sina waene mulle!