Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/60

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
60

Waik

Ja kui palju on siis idealistisid ja altruistisid ilmas! Ning peale selle: kui palju on siis muusikantisid, kes kõiki pillisid mängida mõistawad!


Juta
(jutus Kõrendiga, nokkiwalt)

Olgu, kudas on, aga kas Teie herra Saalepile siis ka nii paksult wiirukit suitsetaksite, kui Teie ise klaweri- wõi ülepea helikunstnik oleksite?


Kõrend

Teie püüate mulle tihti wäikseid tigedusi ütelda, Juta-preili, aga kas teate, need ei taba mind sugugi. Kui keegi oma otsustes õiglane on, siis küll mina.


Juta

Ka kirjanduslites kriitikates?


Kõrend

Piinlikumalt kui millegis muus.


Juta

On aga inimesi, kes ütlewad, Teie püüdwat wägise „werise“ nime ära teenida.


Kõrend

Missugusel sügawamal arwustajal ei oleks wihkajaid ja kadestajaid! Pole aga sugugi õige, et ma ainult sagin — ma paitan ka.