Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/84

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
84


Eewa

Küll aga minul?


Salme
(kärmelt)

Ja, ma arwasin nõnda — — Teie sõprusline wahekord temaga — — Aga wõib ju olla, et Teie teisiti mõtlete — —


Eewa
(julgustawalt)

Meie oleme arwatawaste head sõbrad, ja Teie ettepaneku annan temale heameelega edasi, kui Teie minu diplomatiat enam usaldate, kui mõne teise oma.


Salme

Ja, seda ma teen. Lugu on see (oma käte peale waadates ja kinnastega mängides) Ma ihaldaksin wähemalt üheski Saalepi kontserdis laulda — siin wõi mõnes teises linnas —


Eewa
(kergelt)

Ahah!


Salme

Muidugi kord edaspidi. Et hiilgaw kunstnik, kes wäljamaalt geeniuse-tähega tuleb, esiotsa üksinda õhtut tahab täita, on ju mõistetaw. Aga mõnel korduwal korral — — (Waatab üles) Kas Te siis weel suuri silmigi ei tee?


Eewa

Mispärast!