Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/88

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
88


Eewa

Teie mõttest, Salme Pedakile Leo Saalepilt kõla laenata? Oo, Teie wõiksite ju katsuda. Ma usun, et — et see möödaminewalt aitab.


Salme
(elustatult)

Ja Teie arwate, et ta minu soowi täidab?


Eewa

Wististe teeb ta seda.


Salme

Ja Teie tahate minu wahemeest etendada?


Eewa

See on ju nii lihtne osa.


Salme
(üles tõustes)

Siis ma katsun! — Ja nüüd on mu süda jälle kord tühjaks wirisetud — ma wõin minna. (Annab Eewale, kes niisamati üles tõuseb, kätt)


Eewa

Head päewa, neiu Salme! (Temaga weranda poole minnes) Õhtul näeme teineteist kontserdis?


Salme

Ja muidugi! Ma ei oska Teile öelda, mäherduse rõõmupõnewusega ma õhtut ootan. (Äkitselt sammu peatades) — Aga ärge tema abikaasa kuuldes minu asja kõnesse wõtke, neiu Eewa!