Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/548

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


Suure saare ääre peäle,
Veikse jsaare veere peäle!
   Sinna. mina tegin saanakeze
15.Riegudesta, raagudesta,
Pilliruo pindudesta,
Pikemistä pilbastesta,
Laiemista laastudesta.
   Liglekezed, laglekezed,
20.Ligi taevast linnukezed!
Viige mo izäle täädä,
 iige mo emäle täädä,
Kandke kahe õe täädä.
   lzä tulli ja imetäs,
25.Emä tulli, heitis risti.

|}


Nr. 274. Miksep mind mehed põlazid. 124.

   Miksep mind mehed pölazid,
Miks mind poizid põlgelezid,
Halbikezed haugutazid?
   Ma ei teind meeste mieltä. müödä,
5.Käenud poeste käskuzida.
Ma tien memme mieltä fnüödä,
Käin taadi käskuzida,
Astun andija järele.
Siis olli ilus ilma kuulda,
10.Viizak kuulda vendädelje,
llus mo õdede kuulda.
   Muud tegid meeste mieltä müödä,
Astsid halpide järele.
Sie olli hirmus ilma kuulda‚
15.Sie olli vali valla nähä,
Viha kuulda vendädelle.
   Mis saab minust meeste lüüä,
Meeste lüüä, poeste pnutu,
Raudakämmelde rabada?
20.Bxynu pi'had peenikezed„
Õlanukad õhukezed,
Käevarred vaebukezed.
   Ma ollin kuevale suvele,
Hilizelle heenä-aale,
25.Nällätselle nädälille.
Ei saand vetta mo viheldä.
Mehed tõid meresta vetta,
Poizid Pohlanlaa jõesta,
Naezed Narva halljkasta,