Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/549

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


30.Tüdrekud lina leosta,
Siis sai vetta. mo viheldä.
   Miks olen mina hiline,
Miks olen taime tagane?
Izäzestä õõnapuusta,
35.Madalasta marjapuusta.
Izä söönd õõnad iluzad,
Emä marjad madalad,
Veli nied tapud tazazed.

|}


Nr. 275. Ei ma sünni suurde sekkä. 125.

   Ei ma sünni suurde sekkä,
Mahu ei rikaste majasse.
Rikas ütel mind riesse,
Varalene vankurisse,
5.Küllälene kaarikussb.
   Mäe peäl on männäd pikäd,
Kalda’al kazed kõverad:
Seält saab rikkal rataspuida,
Varalezel vankurida,
10.Küllalezelv kaarikida.


Nr. 276. Mis maksab maa hobone? 126.

   Mis maksab maa hobone
Saksa sälgude seässä,
Vene varzade vahele?
Saksa sälud sääriklemäd,
5.Vene varsad viizakamad.
Nöunap minagi sie vaene
Muedemukkide seässä,
Kenä kaelade keskelle.
Suured söövad suurta süöki,
10.Mina vaene vetta leibä.
Sest ei sünni suurte sekkä.


Nr. 277. Ma jäin vara vaezes lapses. 127.

   Oh mo õed, oh mo vennäd,
Oh mo hallädv eede vennäd,
Mezimarja memme vennäd,
Kullerkupu taadi vennäd!
5.Kuulake minu järele,
Kui mind hullu hukatasse‚
Vaesta lasta vaevatasse,