Lehekülg:Vana kannel 1886.djvu/602

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


15.Siin päevä olnud pääzu,
Aasta ha maganud:
Siiä. jäänud, kure kuube,
Kure kuube, tedre tpkki,
Haraka aluspalakas,
20.Varesse halli vaipa.
Kure kuube jutilene,
Tedre tekki täpilene.

|}


Nr. 334. Lähme metsä kõndimaie! 184.

   Lähme metsä kõndimaie,
Odramaada otsimaie,
Kaeramaada katsumaie,
Nizumaaü nimutämaie,
5.Neidistel madaramaadva.
   Raiuge, raiuge, noored mehed,
Izäle härjä, ikke puida,
Vennäl ratsu rangi puida,
Sõzaral kurika puida.


Nr. 335. Pudru nurgas raizin puida. 185.

   Pudru nurgas raizin puida,
Aru rannas tegin hagu,
Kirves raius, ma laduzin,
Puud pikäd läksid pinusse,
5.Halud laiad astsid riita.
   Läksin siis purjus puida tuonla,
Arust halguzid vedämä,
Pannin pal’l'u puida peäle‚
Viel enäm härjäd vedäzid,
10.Läksid möerätes mäele,
Izi hsezates järele.


Nr. 336. Läksin pikkä kuuzikmetsä. 186.
A.

   Läksin pikkä kuuzikmetsä,
Raizin maha märjä männä,
Märjä, mäpnä ja jämedä,
Jätsin aga kazed kasvamaie,
5.Kaze oksad oigamaie.
Oksad oiazid izädä,
Lehed leenäzid euxädä.
   Läksin pikkä kuuzikmetsä,
Raizin maha pikä kuuze,
10.Pikä kuuze ja jämedä.
Mina kuuzelta küzimä:
Kuule kulla kuuzekene,
Kas sust saab laevalauda,