Meie Maa/1922/11/22/Valitsuse kriisi lahendamine

Allikas: Vikitekstid
(Ümber suunatud leheküljelt Valitsuse kriisi lahendamine)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Valitsuse kriisi lahendamine
Alapealkiri: J. Kuke valitsuse lubadused
Valmimisaasta: 1922
Ilmumisaasta: 1922
Ilmumiskoht: Saaremaa
Allikas: Meie Maa 22. november 1922, lk 2
Wikipedia-logo-v2.svg Artikkel Vikipeedias

Kriisi algusest on juba rohkem kui kuu aega möödunud, on peetud läbirääkimisi, on saavutatud kokkuleppeid ja kokkuleppekesi, aga uus valitsus on kujundamata. Ja nüüd on, nagu eelmises nrs juba teatasime, kriisi lahendamine hoopis uue pöörde saanud.

Senine riigivanem K. Päts, kes teatavasti ka uue riigivanema kandidaadiks määrati, ei saanud uute isikute leidmisega uude valitsusse hakkama. Siis tegi ta senistele ministritele ettepaneku, et need uude valitusse edasi jääksid. See ettepanek aga ei olnud tööerakonnale riigikogu rühmale vastuvõetav. Ei lepitud Baueri isikuga haridusministri kohal. Oli muidki põhjusi eitava vastuse andmiseks.

Selle peale esines rahvaerakonna riigikogu rühm märgukirjaga, milles teatati, et haridusminister Baueri ei taheta sellepärast, et "tema kristlik rahvaerakonna nõudmist usuõpetuse asjus omaks on pidanud" (Seega loeb tähendatud rühm oma erakonna huvid enamaks kui riiklised huvid). Ühtlasi teatasid kristlased, et nemad valitsuse kujundamisest üldse loobuvad, kui hra Baueri haridusministrina vastuvõetavaks ei peeta. Samuti ütlesid nad end lahti edaspidisest koaleerumisest.

Hra Päts loobus uue valitsuse kujundamisest, seletades et kristlaste lahkumisega koalitsioonist see alus, mille põhjal tavalitsuse kujundamise algatuse oma peale võttis, muutunud on.

Tööerakonna riigikogu rühm võttis uue valitsuse kujundamise algatuse oma peale. Senine riigikogu esimees J. Kukk astus sellelt kohalt tagasi, et riigivanema kandidaadina valitsuse kujundamisele asuda.

Pühapäeval siia jõudnud Tallinna lehtede teadete järgi oli hra Kukk valitsuse okkuseadmisele asunud. Arvatavasti koaleeruvad ühes tööerakonnaga uues valitsuses endiselt põllumeestekogud ja rahvaerakond.

Uus riigivanema kandidaat, hra Joh. Kukk on oma poolt kokkuseatava tegevuskava kõigile koalitsiooni rühmale esitanud. Tutvustame oma lugejaid mõnede tähtsamate põhijoontega sellest tegevuskavast.

Vabariigi valitsus töötab riigikoguga kooskõlas põhiseaduse alusel ja informeerib teda täielikult oma tegevusest ja kavatsustest.

Sisepoliitika alal pannakase maksma selge vahekord omavalitsuse ja keskvalitsuse vahel, kusjuures järelvalve omavalitsuse tegevuse üle seaduslikuse järelvalve piirides peab püsima. - Politseikorraldus seatakse ühtlasemale alusele, koondamise põhimõtet silmas pidades. Seega oleks muu seas ka kulude kokkuhoidmine võimaldatud.

Välispoliitika alal teostatakse välispoliitilise orientatsiooni kindlam äramääramine ja sellekohaselt sihikindel välispoliitika ühtlustamine välisministri kaudu.

Põllutööministri alal muu seas: Maareformi 1923 aasta jooksul selles osas lõpule viimine, mis puutub suurmaapidamiste likvideerimisse. Maa kasutamise viisi lahendamine nii piiratud eraomanduste, kui ka põlise tarvitamise näol. Tuleb ära otsustada riigistatud maade eest tasumaksmise küsimus, senise rüütelkondade poolt toimepandud maahindamise alusel. Riigistatud maade peal lasuvad võlad tulevad võtta riigi kanda üldisel alusel, kuna tasumäär kindlaks määratakse 1 rubla=um. 2,66 p. Põllumajanduse edendamiseks ja eriti asunikkude majanduslise seisukorra kindlsutamiseks tuleb iseäralist tähelepanu pühendada maa ja karjasaaduste kasulikkude välisturgude leidmise ja põllumajandusele hädatarvilikkude ainete tollita sisseveo teel. Asunikkude olukorra korraldamiseks ja kindlustamiseks ja kindlustamiseks üldse ja üldise põllumajanduse edendamiseks, peab riigi poolt niipalju toetust antama, kuipalju riigikassa seisukord vähegi lubab.

Üldise majanduspoliitika alal tuleb püüda elukalliduse vähendamise poole, kõige pealt tegeliku rahakursi stabiliteedi kindlaksmääramise ja diskonto protsendi alandamise kaudu. Riigi ettevõtted, mis riigimajandusliselt tingimata tarvilikud ehk majanduslikult kasulikud tulevad riigi arvel pidada. Maksusüsteemi revideerimine ja ühtlustamine vastavalt normaaloludele ja raha stabiliseerimine.

Haridusministeeriumi alal muu seas: Kooli kasvatuslise külje süvendamine ühes õpetuslise tegevuse viljakamaks tõstmisega. Selleks kui ka koolielus ettetulevate väärnähtuste kõrvaldamiseks tuleb töötada lähemas ühenduses õpetajaskonnaga ja lastevanematega.

Sotsiaalpoliitika alal muu seal eluaseme seaduse maksmapanemine.

Riigikaitse alal uue valitsuse tegevuse aluseks võetud ka niisuguse kaitseväe korraldamine, mis võimaldaks vähendada selleks otstarbeks väljaantavaid summasid.

Kas uue valitsuse tegevuskava kõikidele koalitsiooni-rühmadele vastuvõetav on võiei - selle kohta puuduvad meil praegu (19. nov õhtul) teated.

Meie äärmiste parempoolsete peahäälekandja "Päevaleht" ja mõned teised ta vähemad mõttevennad ja karvakaimud armastavad alati toonitada, et meie praeguse valitsuse kriis olla ilma põhjuseta ellu kutsutud. See targutamine pole ime. Sest sealt poolt on ju mitugi korda toonitatud, et maal olla meeleolu suhtes kõik kõigeparemas korras. Ometi pole see nii. Iga edumeelne inimene, kes elu lahtiste silmadega vaatab, teab et on palju rahuldamata õiglasi vajadusi, missuguseid uus valitsus tingimata peaks rahuldama.