Agronoomide koda valis juhatuse

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Agronoomide koda valis juhatuse.
Ilmumisaasta: 1935
Ilmumiskoht: Uus Eesti
Allikas: Uus Eesti, 10. november 1935, nr. 54, lk. 5.

Koja esimeheks K. Liideman.[muuda]

Agronoomide koja juhatuse, distsiplinaarkohtu ja revisjonikomisjoni valimised koja nõukogus toimusid laupäeval, 9. novembril, põllutööministeeriumi ruumes.

Juhatuse esimeheks valiti ühel häälel põllumajandusosakonna direktor K. Liideman ja esimehe abiks samuti ühel häälel dotsent M. Järvik (Gross). Teisteks juhatuse liikmeteks valiti prof. J. Mägi, T. Kind, A. Raidla (Juhanson).

Distsiplinaarkohtu koosseisu valiti prof. P. Kõpp, dr. A. Miljan, A. Käsebier, Th. Pool ja J. Kalm.

Revisjonikomisjoni valiti põllutööministeeriumi hariduse- ja katseasjanduse büroo juhataja J. Ümarik, A. Muuga ja A. Ratt.

Kõikidele valitud liikmetele valiti ka veel asemikud.

Koosolekul esines koja ajutine komitee aruandega, milline koosoleku poolt vastu võeti ja kinnitati. Ühtlasi avaldati ajutisele komiteele tänu tehtud töö eest.

Koosolekul arutati veel tuleviku küsimusi. Kutseta agronoomide suhtes pooldas nõukogu pehmemat seisukohta, sest paljudel teenistuskohtadel olevatel agronoomel on diplomitööd pooleli ja neil peaks võimaldatama kutse omandamine. Teatavasti peaksid nendelt kohtadelt, kus on ette nähtud diplomeeritud agronoomid, lahkuma kõik, kellel pole kutset ja kes kohal teeninud alla 5 aasta. Viis aastat ja üle selle kohal teeninud isikud võivad teenistusse edasi jääda ka ilma kutseta.

Välismaiste diplomite vastu otsustati edaspidi olla ettevaatlikum, sest välismaades on mõnes kohas võimaldatud agronoomilise hariduse omandamine ka ilma keskkooli harituseta ja see ei ulata kõrgema erihariduse nõueteni.

Otsustati jatkata kutseliste agronoomide registreerimist, sest senini arvatakse veel registreerimata olevat umbes 20―30 agronoomi.

Koosolek oli väga üksmeelne ja lõpul tehti juhatusele ülesandeks saata tervitused riigivanemale, kaitsev. ülemjuhatajale ja põllutööministrile.