Daani hindamise raamat/Juuru

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Daani hindamise raamat = Liber census Daniae
Matthias Johann Eisen

3. Parochia Juriz = Juuru kihelkund.

Juuru kihelkunda arwan osa praegust Kose ja Hageri kihelkundagi.

Horaetha, 9 = Hõreda. Juur hõre, õre.

Helmet, 7 = Helda küla Maidlas; Saksa keeli nimi Helmet weel olemas. 1586 nimetad Landrolle Helmet küla Juuru küla kõrwal Maidlas. Nimi wanasti wist Helmeta; lühenduse teel tekkis sest aja jooksul Helda.

Kachis, 4 = Nimi ehk Katis lugeda. Ojasuus on Kadja küla.

Aeilaes, 1 = Aeli, Saksa keeli Aela, karjamõis Ojasuus.

Ropae, 4 = Rooba talukoht Tartu maantee ääres, Kose teeharul, 3 wersta Koselt.

Rawelik, 18 = Rawila küla.

Uauae, 1 = Tundmata. Küsimus, kas nime Uawa ehk Waawa, Waba lugeda.

Maechius, 8 = Mägise küla Rawilas. Mägisest saksakeelne Rawila mõisa nimi Meks (= Megis, Mägis, Mägise) tekkinud

Cosius, 9 = Kose küla. Kosele Ladina lõpp juurde lisatud.

Hermae, 25 = Harmi mõis. Kui Liberi nimi õieti kirjutatud, koha nimi wanasti Härma olnud.

Koy, 19 = Triigi, Saksa keeli Kau. Eesti Triigi omanikult Strykilt saadud. Liber Kau asemel eksikombel Koy kirjutanud.

Palas, 6 = Palu küla Triigis.

Remmeuo, 5 = Tundmata.

Saul, 5 = Saula küla Uuemõisas. Alguses wist Saunla.

Wircol, 3 = Wiruküla Sadala juures.

Kiriawold, 15 = Keriwalla Abajas. Liber laseb arwata, et kohta wanasti Kirjawald hüüti. Huwitaw Abaja nime sage esinemine Eestis, isegi merest kaugemal. Abaja = noot, noodakoht.

Alanascae, 17 = Alantsi, arwawad Kruse, Paucker ja Schlüter. Mõnes teisendis weel wõõram Atanascae. Ehk nimetati kohta wanasti Alamase, millest Liber Alanascae tegi.

Kiriollae maec, 6 = Kirimägi, suur talukoht Uuemõisas. 1586 nimetatakse Kieremecke. Paucker arwab, et Kiiri alla mägi tuleb lugeda.

Karol, 14 = Karla küla Kose kihelkunnas, 4 wersta kirikust Juuru poole. 1586 nimetatakse Uuemõisas Koronal. Wiimse nime järele oletada, et kohta enne Koronala, Liberi järele Karula nimetati.

Tapawolkae, 2 = Tabawolga, kuid niisugust kohta ei leidu enam. Tunneme nimesid Tabasalu, Tabaaru jne. On oletatud, et Liber Tapawolkae wõõriti kirjutatud ja Tagapõllika tuleks lugeda. Tagapõllika wersta 20 Juurust Paide pool. Uuemõisas leidub Tabase talu.

Kurkenoy, 4 = Kurgenoja. Schlüter ja Paucker arwawad, et nimi Kurtnat tähendab. Kurkenoy igatahes Kurena Uuemõisa wallas Kose kihelkunnas.

Kacal, teisendid Katal, 12 = Wana nimi, seega kas Kahala ehk Kagala ehk jälle Kadala, lühenduses Katla. Tuhalas Kata küla, Kata weski; wanasti kutsutud Tuhala kabelitki Kata kabeliks.

Oikae, 5 = Oiga, koht aga tundmata. Knüpffer arwab, et Liber nime algusest K wälja jätnud ja Koikae tuleks lugeda. Koikae oleks Koiguküla Selis.

Waetheuerae, 4 = Wõiwere küla Tammikus, Saksa keeli Woifer, enne Waidefer.

Tohal, 5 = Tuhala. Sakslased nimest h wälja jätnud; nimetawad kohta Toal.