ENSV Teataja 1940 nr 17 art 173

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 16.10.1940 seadlus
"Meeste ja naiste töötasu ebavõrdsuse kaotamise kohta riiklikes ettevõtteis ja nõukogude asutistes"
ENSV Teataja 1940, 17, 173

Tekst[muuda]

Lähtudes Lenini-Stalini suurest õpetusest naiste üheõigusluse kohta, Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu stalinlikust Konstitutsioonist ja Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Konstitutsiooni 94-dast paragrahvist, millega naisele antakse ENSV-s mehega võrdsed õigused kõigil majandusliku, riikliku, kultuurilise ja ühiskondlik-poliitilise elu aladel, Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ajutise Ülemnõukogu Presiidium otsustab:

1. Kaotada meeste ja naiste töötasu ebavõrdsus nende ühesugusel tööl.

2. Seada sisse riiklikes ettevõtetes ja nõukogude asutistes naistele võrdse töö eest meestega ühesugune tasu.

3. Käesolev seadlus jõustub 16. septembrist 1940.

Tallinn, 26. septembril 1940.

Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi Esimees Joh. V a r e s.
Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi Sekretär V. T e l l i n g.


Autoriõigused[muuda]

  • Tekst on avaldatud vastavalt Eesti "Autoriõiguse seadusele" (RT I 1992, 49, 615; RT I, 19.03.2019, 55), mille § 5 punkt 3 kohaselt ei rakendata autoriõiguse seadust "õigusaktidele ja haldusdokumentidele (seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad) ning nende ametlikele tõlgetele".

Algallikas[muuda]

Algselt avaldati: Eesti NSV Teataja (Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu asjadevalitsus, 1940), 2. oktoobril 1940, nr 17, art 173, lk 142.