ENSV Teataja 1940 nr 45 art 523

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 16.11.1940 seadlus
"Kohtute süsteemi ümberkujundamise kohta"
ENSV Teataja 1940, 45, 523

Tekst[muuda]

Vastavalt NSVL, liiduvabariikide ja autonoomsete vabariikide kohtukorralduse seadusele ümber kujundada kehtiv kohtute süsteem:
1) jaoskonnakohtud ümber kujundada rahvakohtuiks;
2) ringkonnakohtud — samanimelisteks kohtuteks esimese ja teise kohtuastme asjade arutamiseks;
3) Kohtukoda — liiduvabariigi Ülemkohtuks;
4) Riigikohus — kaotada;
5) ette panna Kohtu Rahvakomissarile välja töötada ja esitada kinnitamiseks Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumile Eeskirjad rahvakohtunike, ringkonnakohtute liikmete ja Ülemkohtu liikmete ärakutsumise ja asendamise kohta ning samuti kohtunike ja rahvakaasistujate valimise korra kohta.

Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi Esimees Joh. V a r e s.
Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi Sekretär V. T e l l i n g.

Tallinn, 16. novembril 1940.

Vaata ka[muuda]

Autoriõigused[muuda]

  • Tekst on avaldatud vastavalt Eesti "Autoriõiguse seadusele" (RT I 1992, 49, 615; RT I, 19.03.2019, 55), mille § 5 punkt 3 kohaselt ei rakendata autoriõiguse seadust "õigusaktidele ja haldusdokumentidele (seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad) ning nende ametlikele tõlgetele".

Algallikas[muuda]

Algselt avaldati: Eesti NSV Teataja (Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu asjadevalitsus, 1940), 16. novembril 1940, nr 45, art 523, lk 509–510.