Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu/Preisi ordoriigi ots

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu
Matthias Johann Eisen

2. Preisi ordoriigi ots.

Wiimane Saksa ordo kõrgemeister oli Brandenburgi markgrahw Albreht. Kui Preisi ordo jõud sõja järele, mis Poola kuningaga Sigismund I. peeti, täiesti otsas oli, tehti Kraakau rahul aastal 1525 Preisi ordoriik päritawaks, mis ometi „Preisi hertsogi riigi“ nime all Poola ülema walitsuse all pidi seisma. Albreht sai nüüd Preisi ilmalikuks hertsogiks ja wõttis uue hertsogiriigi Kraakau rahu järele Poola kuninga käest lainuks wastu. Albreht pidi kõik õigused, mis paawstid, keisrid ja Poola kuningad ordole annud, tühjaks mõistma, Poola kuningale kui pärisperemehele truuduse ja sõnakuulmise wande wanduma ja wiimaks lubama, et tema ega tema pärijad ühtegi maatükki Preisi hertsogiriigist ära ei müü. Selle pääle sõitis Albreht weel selsamal aastal (1525) Preisi hertsogi nime all Königsbergi sisse, kus rahwas teda walju hõiskamisega wastu wõttis.