Eesti Entsüklopeedia (1932–1937)/Prostitutsioon

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti Entsüklopeedia
A.-T. Kliimann, A. Väides
| VI köide MUTHER–RAKITSE | Prostitutsioon
Vaata ka artiklit „Prostitutsioon” Vikipeedias.

Prostitutsioon (lad.), s.-pol., naiste kutsepärane elatumine andumisest meestele. Vastupidi esineb ka meesp. samalaadilise nähtusena. P. on niisama vana kui inimeskultuur ise. Juba Piiblis on kõnet prostituutidest e. lõbunaistest (<-). P. levis vanast Babülooniast kiiresti Foiniikiasse, Küprosele, Egiptusse ja Pärsiasse, omandades kohati nn. püha p-i ilme (-> Hieroduulid). Kreekas moodustasid prostituudid eriseaduse alusel oma iseseisva korporatsiooni. Eriti rohkesti esines prostituute Roomas keisrite ajastul ja ka renessansiajal. Keskajal oli prostituutide tegevus reglementeeritud vastavate määrustega ja nad moodustasid mõnel pool eri tsunfti. Ajaloos on mitmed kõrgema haridusega ja hea kasvatusega prostituudid etendanud silmapaistvat osa. — Et p. osutub rahvaste ja riikide elus raskeks paheks, eeskätt suguhaiguste levitamise pärast, siis on p-i vastu püütud võidelda mitmesugusel viisil. Kogemused on näidanud, et sellekohaseist püüdeist hoolimata ei ole võimalik p-i vägivaldselt hävitada või .survega piirata (vrd. Abolitsionism). Seepärast suhtutakse tänapäev p-i kui sallitavasse ühiskondlikku pahesse, mistõttu riigivõim seda lubab, näit. lõbumajades e. bordellides, ja sellekohast järelevalvet korraldab (-> Kombluspolitsei). Eestis võivad prostituudid äritseda ainult neis kortereis, mis on sellekohaselt seadeldud ja Tervishoiu- ja hoolekandevalitsuses registreeritud. Korteriomanik on kohustatud prostituudiga käituma nagu tavalise üürnikuga. P-s kahtlustatavailt võib politseinõuda tervisetunnistust ja lähemaid teateid tema isiku, elukoha ja kutse kohta. Vastavate kaebuste alusel seatakse kahtlaste järele valve. Kui agendi kogutud ja kaebajate andmed ei peaks vastama tõele, teatatakse agendi ja kaebajate nimed kahtlustatavale. Prostituudid on kohustatud käima arstlikul järelevaatusel omavalitsuse tervishoiuosakonna arsti poolt määratud ajal ja kohal. — 1929. a. oli Eestis registreeritud 807 prostituuti. P-i peamiseks põhjuseks on iseloomunõrkus, isiku arenematus, sotsiaalne olukord (majanduslik kitsikus), ühiskonna madal moraalne tase jne. P-i vastu aitavad võidelda magdaleenumid (<-).

A.-T. K.; A. V.