Eesti Entsüklopeedia (1932–1937)/VII köite kaastöölised

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti Entsüklopeedia
| VII köide RAKK–TANUKAD | VII köite kaastöölised
Aaslava, S., mag. (S. A.)
Aavakivi, R., mag. % AA 
Aavik J., prof. J E r / J )^
Ah™ E»D
0Peta''a (*. ^*.)
Ahman, E., kol.-lm. (E.A-ns
Anderson, H., agronoom (H And ^
Anderson, W., prof. (W. A \ ^
Annist, A., eradots. (A AY
Anste, P., mag. ( P . V , 1°
Affo, H., mag. (S. A)
BluPmfe& § I w n * « « d L Bomormkmreawa t,P E. (.t,) aj rkhoivl .a a( pr ( j#M.^ £.^ OA7*l /. )
Buxhoevdcn, D. (Z). i ) ;
FE: E" inaj'0r c* **)
Rscher, J., kol.-ltn. (J. j . s
Hal«ste, P., prof. ( £ e V ^ *•)
«arms, M., ornitoloog fif ws
ise, R., dipl. m s - , Ä 7 .
Järvan, M., koi. (if. ./.)
£™k, M., dots. <*. j k )
Kaa•*. N., dot,. V. K s)
Kaho, H., prof. (H. # . /
Kakmees,A., õpetaja (A. K)
K a W , J. (f), erad'ots\ / ^
Kann, P., riigikohtunik (P KnV
gtanaU, E., assist, £ / j v #
W " õppeülesande täitja (E K^
Kipper, A . , mag. W . * , „ .y
KIe»s, R., mag. (Ä. K.) '
Khimann, A.-T., W &.*. * ,
£oern, V., mag. (F. jf 5 ^
Kogerman, p„ p r o f ( . p ^ _
KompuSj H., rtJtäi£;&\
Kopv,llem, J., p r o f . / / J J ^ N
Koskel, Alma, k o o l e t a j a n i Ä )
K«stal, H., pTOf. (S. #-/) ;
Kruus,H prof. ff.^
Kubjas, E. (jr. K-a) '
Kuresson, J., agronoom (j. R-rts
Kõpp, J., pr o f . (J ^ , <• A"»;
Kapp, P., p r o f . (p RJ
Kõrge, J., m a j o r (<A - z . e )
TJ^' V peda8°og (./. #-,)
La?s, A., prof. (4. ^ '
Laja, F., p r o f . ( / - £ •> >
Laur, A., dr.-ins. (A. Lr )
Leesment, L., dots. (£. i ,
Leetberg, A., dipl. 4 ; ( ^ ° ^
Lepik, E., dots. (A x * p ^'J
T ? -i M^' ^andusteadl. fM Lmk\
Leppik, E., dr.-ins. (E. Lvk< ^ ° ^US
F
E-. kol.-ltn.feg5
Liik, E., dots. (Jf. L.)
Lnv, O., arhiividir. (0. Lv)
Linnus, F., muuseumidir. (F r* \
Lippmaa, Hüja, loodusteaduK?m' L
Lippmaa, T., prof. (T. L-ä? °
Livlander, R., d o t s . ^Ä ^
Loonts, O., eradots. m. £1
Lubi, M. (M. Lb.) '
\ffl-A" «adots. CA. L.)
Maddison, O., prof. (0. if.)
Maddisoo, E., ministriabi rš. J*)
Madisson, J., mag. (J. M[) °
7 * ' E-> dipl. ms. (^. M-t)
Mets, G;., mag. (G. j / ^ )"
M.VH1"' *!••statistik w if-o
Michelson, H. (Ä. ^ r e . ) Ä *;
Mitt, A., õpetaja (4. MU)
Moora H., prof. ff. M.J
Magi, A., mag. (^. Mg.) Magi, J., prof. V. M-il Ma8'"e, J., prof. (/. Mg.)
Mäthk, A õpetaja W . %)
Nirk, J dir. (y. JÄ.J m-r
Nuut, J., prof. (</. Nit)
Nõmmik A. , prof. W . V 0
Ohu8°A •' 8SSist- ^ - °-°)
"mas, A^, ajaloolane (A. Os)
Oras, A., prof. (^. 0.)
Ofviku, K., mag. (JT. b.)
S k T ^Ta a r (ff- ^ )
riniaK, A., dipl. ins. M. p% \
Pnpenberg, E., mag!, (E. P.g]
• l
; fiiper, J., prof. (J. Pp.)
f folhsinski, O., kapten (0. P.)
1 toom, A. (^. P-m)
Sfoom, E., dots. (E. Pm.)
* ><ort, J., dr. (J. P.)
:>!)ska-Grünthal, Veera, õigusteadl. (V.
,'ilravdin, B., lektor (fi. P.)
Rfridik, A. (f), prof. emer. (^1. Pr.)
'"} Jukits, M., bibliotekaar (if. P.)
'i'\ illerits, A., dir. (A. P-ts)
ui ksoo, Fr., bibliotekaar (Fr. P.)
tui .tmaker, E., kol.-ltn. (E. P-r)
ijMdmäe, R., rahvaluuleteadl. (Ä. Pm.)
tX amat, K., kapten {K. R-t)
.ujUniul, K., prof. (K. R.)
,1,^ iudsepp, E., kirjandusteadl. {E. Rp.)
laudsepp, H., assist. {H. Rsp.)
1 iaun, A., mag. {A. R-n)
j Reinglas, J., major (J. R-s)
/ Reinvaldt, E., dr. (E. Rdt.)
,',. Riikoja, H., prof. (H. R.)
f Rinne, L., prof. (L. R.)
; titsland, E.j assist. {E. Rnd.)
;, Bonimois, H. (H. Ä«.)
' Rootsi, N., prof. (.N. R.)
' |useckas, P., ajakirjanik (P. R.)
( ftuusaauk, E„ kapten (Jf. Äi.)
'i, lägo, G., prof. (O. R.)
lank, G., mag. (ö. Rk.)
läägo, R., Riigikohtu prokurör (R. R.)
: iaareste, A., prof. (A. S-te)
baarmann, K., riigikohtunik (K. Sn.)
y iialasoo, H., eradots. (H. S.)
;' (Salza, H., kontr-admiral (H. Sz.)
V «alumaa, E., mag. (E. S-maa)
krai, K., prof. (K. S.)
Semper, J., mag. (J. S.)
Semper, P., statistik (P. 8.)
Sepp, A., korrektor (A. 8.)
Silla, V., ametnik (V. S-la)
Sutt, R., ltn. (R. 8-t)
P.-O.) Sõrmus, R., statistik, (R. S-s)
Zolk, K., Õpetaja (K. Z.)
Taagepera, K., dots. (K. T.)
Tammekann, A., prof. (.A. T.)
Tampere, H., rahvaluuleteadl. (B. T.)
Tarvel, P., prof. (P. T.)
Tender, E„ arhivaar (E. Tr.)
Tiit, K., mag. (£. T-t)
Tohver, Liis, mag. (L. T.)
Topman, A., prof. (A. Tpm.)
Trakman, K., koi. (K. Tr.)
Traksmaa, A., koi. (A. Tr.)
Truu, H.5 dipl. ins. (H. Tr.)
Tuglas, Fr., kirjanik (Fr. T.)
Tuul, R., kapten (/?. Tl.)
Tõrvand, J. (J. T-d)
Urgart, O., bibliograaf (0. U.)
Utuste, G., major (G. U.)
Vaga, V., mag. (7. V.)
Väides, A., prof. (A. V.)
Veiderpass, N., eradots. (N. V.)
Vendelin, E. (E. Vn.)
Verberg, K., dots. (K. Vg.)
Veski, J. V., lektor (J. V. V.)
Wieselgren, P. W., prof. (P. W. W.)
Vilhelmson, K., lektor (K. V.)
Vohnja, R. (R. V-a)
Wõrk, H. R.s dipl. ins. (H. R. W.)
Väärismaa, A., assist. (A. V-maa)
Äniline, A., mag. (A. A.)