Eesti uuem mütoloogia/Liijoni ingel

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti uuem mütoloogia
Matthias Johann Eisen

LIIJONI INGEL.

Kreutzwaldi „Eesti ennemuistsetest juttudest“ oleme harjunud Liijoni nime kuulma. Liijon oli nimetatud juttude järele kalamees, kes Pikrile vanapagana äravarastatud pilli tagasi aitas muretseda. Tänupalgaks sai ta sest ajast jumalate ja inimeste vahele vahemeheks. Peale Kreutzwaldi kirjutab Liijonist või õigem ütelda Liijoni inglist veel Lagus. Kreutzwaldi ja Neusi laulude kogus „Mythische und magische Lieder der Esten“ leiame Laguse sulest Liijoni ingli kohta järgmised laused (lk. 8): „Mana õiges teenistuses leiame seda, mis tema üheksa korda meile teinud ja pealegi veel teeb selle pühama Liijoni pikse püha käe läbi; aidanud liha ja vere vasta, ihu haigust parandanud, rõõmu ja rahu annud ja suurt abi saatnud kõige häda ja viletsuse vasta selle vana püha Liijoni vägeva ingli käe läbi ja hoidnud üheksa korda.“ — Need nimetatud laused ütleb Lagus enese Viljandimaalt Virtsjärve äärest üles kirjutanud olevat, kus neid lausumisel olla pruugitud. Teises kohas kirjutab Lagus samas raamatus ohverdamisest maarjapäeval kõneldes Liijoni ingli kohta järgmist (lk. 16): „Sealjuures nimetas tema seda kõige kõrgemat Liijoni ingli abi läbi kolm korda. — Taarast kirjutades tähendab Lagus (lk. 13—14): „Taara oli see kõige kõrgem, keda inimene kolm korda aastas võis paluda, aga muul ajal teiste jumalate ja Liijoni ingli läbi luba oli saanud selle kõige kõrgema ette palveid tuua.“ Oma küsimise peale Liijoni ingli kohta ütleb Lagus järgmise vastuse saanud olevat (lk. 10): „Liijoni ingel on maapealne Jumal, kes piksega ühes võib käia.“

Nagu kõigest sellest mõista, tuleks oletada, et vanadel eestlastel iseäraline Liijoni ingel olnud. Kudas on nüüd tõepärast lugu selle poolest? Niipalju kui me eestlaste vana usku tunneme, ei leia me sealt kusagilt ingli teenistuse jälgi. Inglid ja inglite teenistus oli vanadele eestlastele täiesti võõrad. Eestlastel oli oma jumal, oma Vanaisa, Vanataat ehk Uku, keda nad mingisuguse vahemeheta austasid. Ristiusu inglitega polnud vanade eestlaste jumalal mingisugust tegemist. Lagus on Liijoni ingli esimest korda Eesti mütoloogiasse toonud ja Laguse järele Kreutzwaldki Liijoni ingliga vähe tegemist teinud. Arvan kindlasti, et Kreutzwald oma ennemuistse jutu, mis Liijonist kõneleb, Laguse käest saanud. Seega oleks Lagus ainus allikas, kes meile Liijoni ingli kohta teateid annab.

Lagus on omal ajal mõndagi vanade eestlaste usu kohta kirjutanud. Arvustuse ees ei jõua aga suur jagu Laguse teateid paika pidada. Arvustus tunnistab, et Lagus liig vabalt rahvasuust saadud teadetega ümber käinud ja neid rohkesti omalt poolt „kaunistanud“ Seega kaotavad Laguse üleskirjutused suuremalt jaolt väärtuse. Selle järele ei või meie ka Laguse teadetele Liijoni ingli kohta iseäralikku lugupidamist lubada, liiatigi veel sellepärast, et need muude teadetega sugugi ühte ei sobi.

Mõned arvavad, et Liijoni ingel täiesti Laguse omast peast väljakasvanud, nagu mõnda muud, mis ta Eesti vanasse usku luuletanud. Olgu lugu nüüd selle poolest kudas on, aga niipalju on selge, et Liijoni ingel milgi kombel pagana-aja eestlaste usku ei puutu, sest nagu tähendatud, ei tunnud pagana-aja eestlased ega muud Soome sugu rahvad ristiusu inglid. Liijoni ingel on uuema aja leidus. Ja uuema aja leidusena ei ole ta kogu Eesti rahval tuttav. Lagus ütleb, et Liijoni inglit Viljandimaal Virtsjärve ääres tuntakse, kuid uuemal ajal ei ole sellekohaseid jälgi leitud, vähemalt mitte mütoloogilises mõttes. Kui Liijoni ingel tõesti ometi vanade eestlaste usku tunginud, millal on see sündinud? Vististi katoliku usu ajal. Teame, et ka Rooma usk vahemehi tarvitab, kes inimeste palved Jumala ette kannavad. Niisugune vahemees eksis Rooma usult vanasse Eesti uskugi Liijoni ingli näol. Liijoni ingli enesegi nimi on piiblist võetud, nagu seda üsna õieti Kreutzwaldi ja Neusi laulude koguski on tähendatud. Liijon ei tähenda midagi muud kui leegioni, Liijoni ingel siis leegioni inglit. Matteuse evangeeliumi 26. peatükis 53. salmis räägib Kristus kaheteistkümnest leegionist inglitest ja Mark. 5, 9 ja Luuk. 8, 30 nimetab roojane vaim iseennast leegioniks. Seda leegioni peavad mõned iseäralikuks sugunimeks. Igatahes on piibli leegion Laguse Liijon.

Liijoni ingel on uue aja laps, keda muistne Eesti usk ei tunne.