Kaja/1934/03/14/Kaitseseisukorra wäljakuulutamise otsus

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Kaja
(1934)
Kaja, 14. märts 1934, nr 62, lk 1.

Kaitseseisukorra wäljakuulutamise otsus.

1. Põhiseaduse prgr. 60, p. 7 ja kaitseseisukorra seaduse prgr. 1 alusel kuulutan wälja kaisteseisukorra kogu wabariigis kuue kuu peale, arwates 12. märtsist 1934. a. kell 17.

2. Kaitseseisukorra seaduse prgr. 7 p. 1 põhjal nimetan kaitsewägede ülemjuhatajaks kindral-leitnant Johan Laidoneri, pannes tema peale ka sisekaitse ülema kohused, määrates wiimase abiks kindral-major G. Jonsoni.

3. Wabastan mägede juhataja kohuste täitmisest kaitseminister kindralmajor P. Lilli ja sisekaitse ülema kohuste täitmisest kindral-major G. Jonsoni.

4. Riigi raudteed ja post, telefon, telegraaf alluwad operatiiwselt kaitsewägede ülemjuhatajale.

5. Käesolew otsus maksma panna telegraafi teel.


K. Päts,
peaminister,
riigiwanema ülesannetes.

Joh. Müller,
kohtu-ja siseminister.