Kaja/1935/07/08/Tshehhoslowakkia uus saadik esitas wolitused

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Lühiandmed
Pealkiri: Tshehhoslovakkia uus saadik esitas volitused.
Allikas: Kaja, 8. juuli 1935, nr. 158, lk. 3
Volituste esitamine toimus esmaspäeval, 8. juulil 1935.
Pilt
Kaja 1934.svg

Esmaspäeval esitas Tshehhi uus saadik härra Lipa riigivanemale K. Pätsile Kadrioru lossis oma volitused. Sel puhul peetud kõnes ütles härra Lipa muu seas:

Meie mõlema maa vahel nende iseseisvuse algusest peale nii õnnelikult valitsenud kõigeparemad otsekohese sõpruse ja sügava sümpaatia sidemed on kõigeparemaks tõenduseks, et mõlemat riiki lahutav kaugus ei moodusta mingit eemaldavat tegurit, kui nende püüded on juhitud ühe ja sama ideaali teostamisele.

Ma võin teile kinnitada, härra riigivanem, et ma tahan lojaalselt kaasa töötada meie mõlemat rahvast juba ühendavate sõprussidemete tihendamisele, samuti kaasa aidata meie majandusliste suhete arendamisele, mis kahjuks maailma majanduskriisi ja kaubavahetuse takistuste tagajärjel on tunduvalt tagasi läinud – ma ütlen meie majandussuhete arendamisele, mis tuleb kasuks nii Eesti kui ka Tshehhoslovakkia rahvale, kelle majanduslikud tegurid end nii õneelikult vastamisi täiendavad.

Inspireerudes neist tunnetest ma luban enesele sellel pidulikul momendil teie ekstsellentsile edasi anda Tshehhoslovakkia valitsuse kõige otsekohesemaid ja sügavamaid soove teie õilsa maa heakäekäiguks, samuti esitada minu kõige aupaklikumaid soove teie ekstsellentsile isiklikult.

Saadikule vastates, toonitas riigivanem K. Päts muu hulgas järgmist:

Teie, härra minister, tähendasite väga õieti, et Eesti ja Tshehhoslovakkia majanduslikud tegurid lasevad end vastamisi täiendada ja ma tahan sellepärast uskuda, et majanduslikud suhted meie maade vahel arenevad ning kaubavahetus rohkeneb, mis tuleks kasuks meie mõlemale rahvale.

Samuti on õige silmas pidada kultuurilise läbikäimise elustamist, et vastastikuse tundmaõppimise ja vaimsete väärtuste vahetuse teel luua moraalne alus püsivale sõprusele meie rahvaste vahel ning kaasa aidata üldisele tsivilisatsiooni progressile.

Palun teid, härra minister, uskuda, et kõigi nende kõrgete eesmärkide teostamisel leiate Eesti valitsuselt ja minult alati vastutulelikku kaastööd.

Ühtlasi palun vastu võtta minu kõige südamlikum tänu Tshehhoslovakkia valitsuse ning teie isiklikkude heade soovide eest ning edasi anda minu kõige otsekohesemad ja sügavamad soovid Tshehhoslovakkia vabariigi presidendi isiklikuks heaoluks ning Teie maa õitsenguks.