Krati-raamat/Tulihänna kinnipüüdmine

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

17.

Tulihänna kinnipüüdmine.

D. F. Roosipuu Waiwarast.

Korra elas ühes külas rikas mees. See ei sallinud, et keegi muu nii rikas oleks kui tema. Ta wara kaswis päew päewalt. Keegi ei saanud külas aru, kudas ta nii rikkaks sai.

Rikka mehe ligidal elas üks külamees ka üsna jõukasti. Selle juurde läks rikas ühel õhtul. Rääkis seal ühest ja teisest. Ütles wiimaks: „Lähme õige ka sinu wilja aita waatama, kui suur su saak tänawu olnud!“

Läksiwad waatama. Rikkal kohe nõuu peetud: seda wilja tarwis ära tuua.

Rikas läks koju. Hüüdis tuppa minnes: „Kissa wantka, tule parsilt maha! Mine täna õhtu naabrile wõeraks. Ma tulen praegu sealt. Tall on salwed wilja täis. Too sealt nii palju, kui korraga jaksad tuua!“

Tulihänd aga wasta: „Ma ei ole täna weel sugugi süüa saanud. Ei jäksa seda wiisi midagi tuua!“

Peremees wasta: „No küll ma homme lasen sulle selle eest hästi süüa anda!“

Tulihänd wasta: „Mõnda hommikut on mööda läinud, aga süüa pole ma ikka midagi saanud!“

Peremees jälle: „Kui sa käsku ei taha täita, pole mull sind wajagi!“

Ei aidanud midagi, tulihänd pidi minema.

Naaber sai aga aru, mis lugu tulemas. Läks aida juure wahti pidama.

Wilja salwes kuuldi sahinat. Aida uks pandi kohe karkäuh kinni. Kriidiga ristid ukse peale ja seinte peale ette.

Nüüd süütas peremees tule põlema. Waatas kõik kohad läbi. Ei näha midagi. Wiimaks kuulis lina seemne tündris krabinat. Läks waatama. Tulihänd tündris.

Peremees ruttu kriidiga tündrile ristid peale. Hüüdis siis: „Tooge mulle tubli tera riist. Tapame tulihänna ära!“

Tulihänd paluma: „Ära tapa! Ära tapa! Ma tahan sulle selle eest tuhande wõrra head teha. See peremees, keda ma tänini teenisin, ei anna mulle süüagi! Ja ometi on ta minu läbi kõik rikkuse saanud. Hea meelega tulen ma sinu teenistusesse!“

Mees jäi tulihänna kaubaga rahule.

Tulihänd hakas uuele peremehele kohe agarasti wara kokku wedama. Lühikese ajaga sai tulihänna uus peremees kaks korda rikkamaks kui endine peremees.

Endine rikas peremees jäi aga päew päewalt waesemaks. Oli wiimaks niisamasugune nagu kõik muud küla peremehed.