Kuidas toimus Riigihoidja ametisse astumine

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Kuidas toimus Riigihoidja ametisse astumine
Allikas: Uus Eesti, 4. september 1937, nr. 239, lk. 3.
2 pilti: Riigihoidja K. Päts kirjutab alla aktile Riigihoidja ametisse astumise kohta,...

[Vabariigi Valitsuse koosolek]

Vabariigi valitsuse koosolekul 3. septembril s. a. kell 14.45 riigivanem Konstanti Päts kirjutas alla järgnevale aktile:

”RIIGIHOIDJA KÄSKKIRI NR. 1.

Täna, 3. septembril 1937, on Riigi Teatajas nr. 71 avaldatud Riigihoidja poolt vastuvõetud ja Riigivanema poolt väljakuulutatud Eesti Vabariigi Põhiseadus ja Üleminekuaja seadus.

See Riigi Teataja number on saadud Riigikantseleis 3. septembril 1937 kell 14.45.

Üleminekuaja seaduse § 3 alusel olen asunud Riigihoidja ametisse 3. septembril 1937 kell 14.45.”

Ajalooline silmapilk, mil Rahvuskogu poolt vastuvõetud üleminekuaja seaduse maksmahakkamisel toimus Riigihoidja K. Pätsi ametisse astumine, kujunes Toompeal, Valges saalis vabariigi valitsuse koosolekul tavalisest pidulikumas õhkkonnas.

Vabariigi valitsuse koosolek riigivanem K. Pätsi juhatusel astus kokku reedel kell 1 päeval. Koosolekust võttis osa ka sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laidoner. Arutati läbi jooksvad valitsemise küsimused. Kell pool kolm saabus riigi trükikojast äsjailmunud Riigi Teataja nr. 71, kus on avaldatud uus põhiseadus ja selle elluviimise seadused. Riigi Teataja numbrid anti kõigile valitsuse liikmetele kätte.

Vahepeal oli koostatud akti tekst Riigihoidja ametisse astumise kohta. Riigivanem K. Päts luges selle valitsuse koosolekul ette, millele järgnes akti allakirjutamine. Akt kannab allkirja ― K. Päts. Allakirjutamise moment pildistati.

Vabariigi valitsuse liikmed tõusid oma kohtadelt püsti ja kogunesid Riigihoidja K. Pätsi ümber, soovides temale jõudu ja õnne ametisseastumise puhul.

Sellel valitsuse koosolekul jooksvaid küsimusi enam ei arutatud.

Laupäeval kell 11 homm. astus kokku

esimene vabariigi valitsuse koosolek Riigihoidja K. Pätsi eesistumisel,

millest võttis osa ka sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laidoner. Koosoleku päevakorras olid muu seas mõned seaduseelnõud, mis käsitavad üleminekuaja valitsemise korraldamist ja senise riigikogu majandusliku tegevuse ning asjaajamise lõpetamist juhul, kui Riigihoidja Rahvuskogu poolt vastuvõetud seaduse alusel teeb otsuse senise riigikogu volituste lõpetamiseks.