Lääne Elu/1940/06/26/Kogu maal valitseb kord

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lääne Elu
(1940)
Lääne Elu, 26. juuni 1940, nr 73, lk 5.

Kogu maal valitseb kord

Peaministri asetäitja jutuajamine ajakirjandusele

Peaministri asetäitja minister prof. Hans Kruus palus eile pärast lõunat oma juure ajakirjanduse esindajad, et informeerida ajakirjanduse kaudu laiemaid rahvahulki küsimustes, mis esile kerkinud viimaseil päevil. Ta märkis, et muudatused, mis toimunud viimastel päevadel meie riiklikus elus, on tõesti väga suured. See on põhjustanud mõnel pool teatavat ärevust.

On tulnud teateid närvlikkusest, mis tekitatud nõrganärviliste isikute, aga võib olla ka kuritahtlike olluste poolt. Olete võib-olla isegi kuulnud mõnestki kuuldusest. Kuid lähemal juurdlusel, mis kohe toimetatud, on igasugused kuuldused osutunud täiesti väljamõeldisteks. Mul on olnud võimalik kontrollida, et igal pool valitseb täielik kord ja rahu ja 99 protsenti meie kodanikest on võtnud viimastel päevadel sündinud täielise rahu ja enesevalitsemisega.

Avalik kord ja julgeolek on kõigiti kindel ja töö jätkub samuti täiesti normaalselt. Puudutades pankasid, tähendas peaministri asetäitja, et möödunud nädala lõpul on neis märgata olnud teatavat rahutust. Juba teisipäevaks oli see olukord aga kadunud ja raha tagasivool pankadesse algas uuesti.

Et ärevust tekitada võivate kuulduste levitamine on ohtlik peab valitsus loomulikult kasutusele võtma seaduste piirides kõige karmimad abinõud nende vastu, kes levitavad alusetuid kuuldusi.

Praegu on Vabariigi Valitsusel ja valitsusasutustel käed täis tööd.

Mitmesuguseid ümberkorraldusi elukäigus on tarvis teha kiiresti.

On vaja ju kiiresti välja töötada uuenduste kavad. Selle juures ei taheta aga üles peakaela teha midagi, kuid ei taheta ka asjata aega viita ühegi küsimuse juures. Vabariigi Valitsusel on siiramalt tõsi taga oma deklaratsioonis avaldatud seisukohtade elluviimisega.

On lihtsameelseid inimesi, kes arvavad, et ühiskondlikku elu saab ümber korraldada üleöö, ent rõhuv enamus meist teab, et see nii ei sünni ega saa sündida, ja et kõik see nõuab aega.

Osa tähtsaid otsuseid saab avalikkusele teatavaks juba lähemail päevil. Erakordsed olud, mis raskendavad ka uuenduste kohest elluviimist on Eesti ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud abistamispakti tingimuste täitmine, mida Vabariigi Valitsus tahab ja püüab ellu rakendada kõige kindlamalt ja siiralt. Ja siin tuleb üles kutsuda ühiskonda täielikule arusaamisele abistamispakti vajadusest ja tähtsusest ja ka sellest, et see mõningaid kitsendusi kaasa toob. Rahval omalt poolt tuleb kõigiti püüda soodustada samme, mis selleks astutakse.

See oleks praegu üldine töö kondikava.

Edasi märkis peaministri asetäitja veel, et ajalehed omalt poolt kaasa aitaksid ärevuse vaibumiseks, kus seda ehk veel olemas. Üldise rahulikkuse vajadus on tarvilik ka selleks, et täita Nõukogude Liiduga sõlmitud lepingu kohustusi.

Igasugused korrarikkumised on sõlmitud abistamislepingu täitmise vastu ja toovad ühiskonna liikmetele kaasa paratamatult halbu tagajärgi, mida kodanikud peavad arvestama.

Vastates ajakirjanike poolt esitatud küsimustele, puudutas peaministri asetäitja prof. H. Kruus Petserimaa küsimust, tähendades, et lähemal ajal tuleb see korraldamisele. Küsimuse kohta lehtede ilmumiseks loa saamiseks, tähendas ta, et tema arvates selleks takistusi ei tehta.

Edasi puudutati nende koolimajade küsimust, milledesse on paigutatud meie sõjavägi. Peaministri asetäitja märkis, et seda küsimust korraldavad sõjaväevõimud, kuid sõjaväeosasid on ehk võimalik nii ümber paigutada, et koolitöö ei kannataks. Linnades osutub võib-olla küll paratamatuks, et mõnes koolimajas töötatakse hommikupoolel ja ka pärastlõunal, nagu see ka varemalt kohati ruumide puudusel on olnud. Seda tingib olude paratamatus.

Mis puutub eraomanduse küsimusse siis suhtumine eraomandusse toimub täiesti seaduslikel alustel ja et pole kahtlust ausalt teenitud eraomanduse puutumatuses. Selles küsimuses võivad kodanikud olla täiesti rahulikud. Vabariigi Valitsuse deklaratsioonis polnud sellest küll märgitud, kuna deklaratsioon tuli koostada kiiresti ja kiirete asjaolude käigul. Valitsus loeb seda aga endastmõistetavaks.