Lehekülg:Iggaüks 1802.djvu/21

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
21

temma wottaks omma warrandust pillata, siis sedda peab temma laste wahhel jäggatama. Kui temma lapsed weel innimesse ealissed ei olle, siis peab walla-kohhus sedda warrandust senni ühhe ustawa mehe holeks andma, kes ni kaua selle ette murret peab. Sesinnane laste wörmünder peab moisale ja walla-kohtule sest arro teggema ja hoolt kandma, et lastele ühtegi kahjo ei tulle.

7. Seesamma murre peab walla-kohtul ollema kui üks walla-innimenne surreb, kellest wätimad ja nisuggused lapsed järrele jäwad, kes weel ei olle innimesseks sanud.

8. Walla-kohto kohhus on ka selle ülle moista kui perremehhed omma sullastele ja ümmardajattele nende palka öiete ei anna, ehk sedda nende eest kinni piddawad mis nemmad öigusse polest peaksid sama. Nenda sammoti moistab walla-kohhus ka selle ülle, kui perrewannemattel orjade peäle kaebamist on.