Lehekülg:Iggaüks 1802.djvu/9

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
9

IV. Kui kellegi käest eddaspiddi maia ärrawoetakse, siis on se temma omma sü. Sest se woib agga nisugguselle juhtuda, kes ei olle oige maia-mees, waid kes holeto ja raiskaia on. Ja, et nisuggune perremees Moisale ja wallale kahjuks ja teotusseks ei olleks, tahhan minna, et kui nisuggust teie seast leitakse, siis minno Walla-kohhus, mis minna nüüd sean, sedda läbbi katsub, enne kui minna tedda temma maia pealt ärra lükkan.

V. Sedda möda, mis praego on öldud, ei woi ükski perremees ärra müdud sada, enne kui temma omma kohha peält lahti on sanud. Ka ei pea ükski issa egga emma omma lastega hopis ehk seltsi wisi, olgo nemmad sullased ehk wabbad innimessed, mitte muido sama müdud, kui agga siis, kui nemmad selle läbbi parreminne sawad assutud. Ükslassed innimessed ei pea muido sama müdud, kui et enne Walla-kohto nou on