Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/101

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


tatud Signe enesega ühes Daani maale. Sellest abielust sündisiwad talle kaks poega Guthorm ja Hading. Rootsi, Norra ja Gooti kuningas

b. Swibdager, kellega Gram juba enne oli sõdinud, ehk see küll tema wäimees oli, tuli wiimaks oma äia peale, wõitis ta ära, tegi talle otsa ja wõttis Daani maa oma walitsuse alla. Daani riigi õiged pärandajad Guthorm ja Hading kaswasiwad waesuses ja wiletsas elus meesteks. Nende õde, Rootsi kuninga abikaasa palus oma meest nõnda kaua, kuni see wennaksete peale halastas ning

d. Guthormi jälle Daani kuningaks pani, aga selle tingimisega, et see temale maksusid maksaks ja teda oma isandaks tunnistaks. Tema noorem wend


38. Kuurlaste wõit.

a. Hading, Daani kuninga noorem poeg aga ei wõtnud oma õemehe armupakkumist wastu. Tema mõtles selle peale, kuidas oma isa ülekohtust surma kord mõrtsukale kätte wõiks maksa. Sellepärast jäi ta siis parem oma endise wiletsa elu sisse, kui et isakodus elades wõera alandawat iket oleks kannud. Ta korjas enesele wäge, tegi ühe nõia juhatuss järele 44) kuulsa mererööwli Siiseriga weresõbrust 45) ja läks siis Düüna kaldale riisuma kus ta sellesama nimelise linna 46) ära wõitis ja kuninga

b. Handuanuse wangi wõttis. Linna ärawõitmiseks tarwitas tark kangelane iseäralist kawalust. Ta laskis hulga kodulindusid kinni püüda, sidus neile põlewad käsnad kaela ja laskis nad siis lahti. Linnud lenda-