Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/244

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 244 –
misewõimu kui ka töö osawust. Ka ilma loomise juures kuuleme Ilmariine osawat meistri kätt tegewuses. Terwe taewa telk, kuu ja tähed on tema töö ning nende korraline käik tema seadimine.
41) Peterson, Finnische Mythol. Rosenpl. Beiträge 14, 69. Inland 1872, nr. 48. Neus, die alte estn. Gottheit Turris.
42) Peterson 17. Rahwa muinasjuttude järele on Pikne sarwiku kõige suurem ja kardetawam waenlane. Ta oli kord Pikse müristamise riistad ära warastanud ning sest ajast saadab see oma nooled ikka tema järele wälja. — Eesti Kirj. S. Aastaraamat 1879, 42.
43) Peterson, 62, 63.
44) Nyenstädti Liiwimaa kroonika (Mon. Liv. ant. II.) peat. 3 ja L. H. 12, 6.
45) See käib kõige pealt Skiitide kohta.
46) Bremeni Adam räägib, et ohwriks wälja walitud inimene peab igapidi terwe olema, waata all pool „Esimesed ristiusu katsed.“
47) Pabst, Emma rediviva lk. 10 ja 24.
48) Luce, Wahrh. u. Muthm. 112.
49) Holzmayer, Osiliana 25.
50) Rosenplänter on selle jutu rahwa suust üles kirjutanud. Grenzsteini Eesti lugem. raamatu II. jaos on ta laulu kujus. Rußwurm, Sagen und Märchen aus der Wieck.
51) Holzmayer, Osil. 21. — Wiedemann, Leben der Ehsten 429) Boecler, abergl. Gebräuche 39.
52) Wiedemann, Leben der Ehsten 433.