Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/262

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 262 –
ja Arndt, Liefl. Chr. 127 peawad Ulmerugisid Nowgorodlasteks, niisama Napierski Hiärne ajaloo juures. Truusmann, Oma Maa 1887 arwab, et taga Peipsi praeguse Nowgorodi ümber enne selle linna asutamist Eesti sugu rahwad elasiwad. — Dalin (Rootsi ajalugu. I, 227) peab Ulmerugi maaks seda maatükki mis Peipsi ja Laodoga järwe wahel on. — Schlözer, Allgem. Nordische Geschichte lk. 503, peab teda Eesti maaks, kuna Hiärne seda Preisi maaks loeb.
32) Joh. Magnus, Mon. Liv. ant. III, 19.
33) Waata tähend. 31.
34) Journandes, Mon. Liv. ant. III, 20.
35) 1431 aastat enne Kr. ja 876 pärast wee uputust, Albert Krantz ja Jakob Gislonis Chronol.
36) Strelow, Gotländ. Chronik ja Hiärne lk. 50, panewad Kapti ja Augisi wahele weel Hellmali, kes 2579. aastani walitsenud.
37) Gootlased oliwad sel ajal kahe kuninga all. Veriko ajal lahkus üks osa kodumaalt ja asus Ulmerugi maale elama.
38) Hiärne, 68, Monum. Liv. ant. I.
39) Brandis, 23 Mon. Liv. ant. III.
40) Hiärne, 68.
41) Kruse, Urg. 426, paneb selle 2. kristliku aastasaja sisse.
42) Saxo. — Pabst, Bunte Bilder I, 3—15.
43) Saxo kirjutab Sumbulus, Pabst, Bunte Bilder I. Wist on siin Ladina lõpp.