Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/61

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.

– 61 –

teed tegiwad wõimalikuks, et malewa terwest maakonnast mõnikord ühe ainsa ööga kokku tuli 70). Oli waenu wanker weeremas, siis seati teede äärde wahid wälja, kes waenlase liikumist tähele pidiwad panema ja sarwepuhumisega waenlase tulekut kuulutama, et igaüks teadis oma waraga linna marjule põgeneda.

Tihti rööwiti ka maanteed mööda käijad paljaks, nagu enne Riia linna ehitamist Pihkwasse minew Saksa kauba woor 72), mille läbi Sakslased 15000 rbl. eest kahju saiwad 73).


V. Usk.

A. Kõrgemad wõimud.

19. Looduse auustamine.

Eestlaste jumala teenistus oli niisama looduse auustamine, nagu teistelgi looduse rahwastel 1). Helendaw wälk ja pikse paukumine õpetas, et nähtama wäeawalduse warjul nägemata wõimus walitsemas peab olema. Ta aimas, et maru, kes põlise tamme maha murrab ja mere pinna põhjani kõikuma paneb ning laineid pilwini pillutab, sellega sugulane peab olema, kes raksuwast taewast tulised nooled maha saadab ja waenlase hurtsiku tuhaks teeb ehk walmis wiljarõugud wäljal ära häwitab, kuna üks teine lahkem wõim suweõhtud oma hella hinge õhuga täidab, roosi õied ja neiu põsed nooruse koiduga punaseks maalib, rohud mulla seest wälja meelitab, lilled lehkama ja wiljawäljad lokkama