Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/257

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
240
Keiksuggused


304. Kuida hirwe praadi raiutakse ja praetakse. (Wie ein Hirschbraten zerhauen und gebraten werden muß.)

Hirwe-praad saab essite seddasamma wisi raiutud kui üks kahhekordne talle praad, raiu agga ennamiste pool reis ärra, ning wotta keik se öhhuke nahkne lihha külje ludest sadik ärra, nenda et se mollemilt poolt ühhetassaseks saab. Raiu siis se tükk ärra, mis seljast on üllejänud kaelast sadik, nisamma laialt kui se essimenne tükk, sest woib ka ühhe ehk kaks pradi sada, seddamöda kui se hirw suur on. Reied woib ka praeks prukida. Panne siis se praad ühheks ehk kahheks ööks ja päwaks Ädika sisse, ja pekki sedda illusaste linno wisi, ning prae sedda warda peäl, kasta agga woiga saggedaste, ja nattoke enne, kui sa üllesannad, siis te tedda kobrotama jahhoga, mis penikesse solaga seggatud on. Se Soost saab seddasamma wisi tehtud, kui sedda keigesugguste linnude tarwis tehhakse; sa woid ka kirsimarja Soosti seäl jures prukida.


305. Kuida hirwe- ehk Renntiiri-lihha hoitakse. (Hirsch- oder Rennthierfleisch zu conserviren.)

Panne se lihha ühhe pütti sisse terwe Pipra, ja Loorbäri lehtega, ja walla ni paljo Ädikast senna peäle, et se rohkest ülle seisab; kui sa tahhad sedda prukida, siis leota sedda essite. Kui se Ädikas wägga kibbe on, siis walla wet senna jure, issiärranis, kui se lihha peab kaua seisma, ommeti

ennam