Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/332

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
315
kalla road.

korra wahhel tulle peält mahha, ja kurna sedda pärrast nenda kui teistki Sjelee kurnatakse. Pekki sedda aego se löhhi-kalla monne Neilikesse, ja Kanneliga, ja panne sedda ühhe parraja riista sisse, nenda et se ei jä wägga liggi wasto pohja, waid et se Sjelee temma alla jääb. Kui siis keik on hästi külmaks sanud, siis walla se Sjelee kalla peäle. Kui sa tahhad sedda üllesanda, siis te se riist sojaks, nenda et se Sjelee annab ennast lahti, ja lö siis se löhhi-kalla ühhe Plaati peale ümber, mis sa siis murtud Salwettiga pead waagna peäle pannema. Lattikast woib seddasamma wisi keeta, siis agga saab Sitroni Sahwti, Kirsimarja Sahwti assemel woetud.


410. Löhhi-kalla Kirsimarja Soostiga. (Lachs mit Kirschensauce.)

Keeda Kirsimarjo pisko wee sees, kunni need Moosiks katki lähtwad, ja hööru neid siis Turslagi läbbi. Lasse nattoke woid ja jahho ühhe Kastrulli sees läbbi keeta, ja kalla siis se Kirsimarja Moos senna sisse, panne ka nattoke jodawat wina, Sukrut, Kanelt, ja ühhe taugatud Neilikesse senna jure, te sest üks parrajaste paks Soost, ja kui ülleskeeb, siis panne se löhhi-kalla senna sisse, ning lasse sedda nattoke tuwida, ja anna sedda siis lauale. Panne agga tähhele, et se löhhi-kalla peab enne solase wee sees keedetud ollema. Seddasinnast Soosti pead sa ühhe kiwwi paja sees keetma, muido ka-ub se Kirsimarja kollär ärra. Kirsimarja lihha woib ka selle tarwis wotta.

411. Kui-