Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/334

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
317
kalla road.

ta-u neid kirwe pohjaga hästi, panne neid pärrast ühheks ööks ja päwaks merre-wee sisse, harri siis nahka peält ärra, ja wotta keik rood seest wälja. Panne neid ühhe tinnatud riista sisse, walla külma wett peäle, ja lasse neid tassa keeta, kunni sa nääd neid murredaks sawad, ja kui essite ülleskeewad, siis wotta wahto hästi peält ärra. Sa pead wägga holas ollema järrele waatma, millal naad murredaks sawad; sest kui need ennam keewad, kui agga tarwis on, siis lähtwad nemmad kowwaks. Panne neid siis warsi Turslagi peäle, ja lasse se Turslag paja peäl seista, et need selle soja wee auro peäl sojalt seiswad, kunni sa neid üllesannad. Kalla siis neid Rootskärid Turslagi seest kummuli waagna peäle, ja walla nattoke Soosti ülle, ripputa ka nattoke Piprat senna peäle, ning anna se Soost mis üllejääb kausiga lauale. Te agga sedda Soosti sedda wisi: lasse nattoke woid ja jahho läbbi keeta, walla nattoke wet senna jure, liguta hästi ümber, ja lasse sedda ülleskeeta, panne weel ennam woid senna jure, liguta sedda tulle peäl ümber, kunni woi saab ärrasullanud, ja riwi nattoke Muskati senna sisse, siis on ta walmis.


414. Rootskärid tuwida. (Stockfisch zu stuben.)

Kui middagi sest Rootskärist ülle peaks jäma, mis praego enne nimmetati, siis woid sa sedda nenda tuwida: Panne woid Kastrulli sisse, ja keeda sedda nattokesse nisso jahhoga pissut läbbi; walla ni paljo rööska piina senna jure, et sest parrajast Soosti saab, ja kui se ülleskeeb, siis panne se kal-

la