Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/351

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
334
Keiksuggused


442. Pissikessed Wähhi-Puppetongid. (Kleine Pouppetons von Kräbsen.)

Panne woid Kastrulli sisse, ja lasse sedda pissut nisso jahhoga nattoke läbbi keeta, walla lihha-suppi senna jure, ja nattoke wähhi-woid, ja lasse sedda keeta, kunni se seggaseks saab. Panne siis wähhi-lakko, Murklid ehk Sampionid ja nattoke haugi-kalla lihha senna sekka. Se haugi kalla peab agga essite solase wee sees ülleskuppatud, ja keik rood seest wäljawoetud sama. Leika keik sedda pissikessiks würwliks katki, ja lasse sedda nattoke keeta sola, Pipra, Muskatplomi, ja penikesseks hakkitud Petersilli lehtega. Wotta siis tulle peält mahha, ja lasse sedda külmaks jäda. Te sedda aego üks Waars haugi kallast, ja panne nattoke wähhi-lihha senna sekka; kloppi sedda Waarsi wälja, panne sedda pissikeste Wormide sisse, mis agga woitud on. Panne siis se külm Ragu nende Wormide sisse, agga ärgo sago need Wormid mitte nenda täis, et se Soost äärte ülle käib. Katta neid pärrast sellesamma Waarsiga kinni, ja lasse neid ahjus küpseda, kunni se Waars saab küpseks, ning anna neid kohhe ülles. Kui haljad herned sadawas on, siis woib ka neid selle Ragu sisse panna, kui se alles keeb; agga neid peab essite woi sees nattoke läbbi keetma, ja üks ossa neist saab penikesseks hakkitud, ning Waarsi sekka seggatud.


443. Penike Ragu Wähhidest. (Fein Ragout von Krebsen.)

Kuppata essite need wähhid ülles, wotta siis ko-

red