Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/642

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
625
Sjeleed.

be kaus Salwetti alla, ja walla keik hopis senna Salwetti sisse, et se kaunist noppeste löbbinörjub kausi sisse. Agga wotta keik, mis klaar ep olle, peält ärra, walla sedda taggasi Salwetti sisse, ja siis woib sedda waagna peäl ehk klaside sees prukida. Kes muist tahhab punnaseks tehha, ostko Aptekist punnased nartsud, ja pango neid kausi sisse, et se soe Sjelee nende peäle joseb. Kui ühtegi krusi ep olle, mis korgiga woib kinni tehha, siis sünnib ka tedda tinnatud katla sees keeta, mis hea kaas peäl on. Agga kui se monni tund on keenud, siis peab katsma, kas ta parrajaste paksuks sanud, ja kui se wessi wottaks wägga paljo ärrakahhaneda, siis peab ennam wet jure wallama, ja ueste keetma, kunni se parrajaste kowwaks lähhäb. Kui maggusat wina ep olle, siis peab ühhe naela Sukrut wotma. Kui se Sjelee krusi sees keedetakse, sedda wisi kui praego ööldi, siis ta jääb kauniste wäddelaks, agga kes sedda kowwemaks tahhab sada, peab sedda 8 tundi keetma.


880. Wassika Sjelee Mandlittega. (Kalbs-Gelée mit Mandeln.)

Panne se wassika pea ja keik 4 jalga wee sisse, et werri hästi tommab seest wälja, aja siis karwad pallawa weega peält ärra, panne jälle külma wee sisse, et need hästi walgeks lähtwad. Keeda neid siis, kunni se Sjelee kangeks lähhäb, mis sest tunnukse, kui sa ühhe tilka katseks panned lussika sisse, ja lassed sedda jahtuda. Saab se Sjelee kangeks läinud, siis kurna sedda, wotta

keik
R r