Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/77

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
60
Keiksuggused

Kui nüüd härg on löhki raiutud, siis raiu need kontid wälja, ja jätta mollemil polel nattoke lihha kontide külge. Leika pärrast need kontid ühhest ärra, ja kloppi neid wägga hästi, et se lihha tümmaks lähhäb. Kasta sullatud woi sisse, ja wereta neid riwi leiwa sees ümber, mis on seggatud sola, Pipra, ja penikesseks leigatud Petersilli lehtega, ning panne rösti peäle pradima sütte tulle peäl. Sesinnane roog polle mitte hea kui se norest ja lihhawast weiksest ei olle.


72. Nero-praad. (Nierenbraten.)

Wotta se nero-lihha, mis härja nero al on, seest wälja; wotta keik öhhukessed nahhad peält ärra, pekki tedda penikesse pekkiga nago jännes saab pekkitud, ja prae warra peäl ning kasta saggedaste woiga. Nattoke enne kui sa hakkad üllesandma, siis kasta sedda hästi, ja ripputa nisso jahho, mis penikesse solaga seggatud, senna peäle. Pöra noppeste ümber, et ta hakkab wahhutama, ja siis polle mitte ennam tarwis tedda woiga kasta. Panne nattoke nisso jahho prae panno sisse, senna woi sekka mis prae peält on tilgunud, lasse nattoke sibbula- ja kahhe Ansowissiga prunida, ja walla nattoke wet Sukrut ja Ädikast jure, agga mitte ni paljo et ta maggusat ehk happo maggo saab. Lasse seddasamma panno sees nattoke läbbi keeta, ja kurna Turslagi läbbi senna prae alla waagna peäle, ehk ühhe Soosti kausi sisse.

73. Pek-