Lehekülg:M. J. Eisen, Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu, 2. tr.djvu/3

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.


Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu, päis.jpg

Eessõna.

Olewik on minewiku toode. Minewik peegeldab ennast meile ajaloos kätte. Olewikust saame niipalju aru kui minewikku tunneme. Ajalugu toob minewiku tegelased näitelawale, ajalugu näitab, kuidas rahwad olemise eest heitlewad ja kudas sest heitlemisest uued olud arenewad. Ajalugu kuulutab ühtlasi kõuekeelel üksikutele tegelastele ja niisama rahwastelegi kohtuotsust nende tegude kohta. Ajalugu, nimelt kodumaa ajalugu peab tingimata tundma igaüks, kes kodumaa asjus kaasa tahab rääkida, kes praegusid olusid püüab arwustada.

Eelolewa kodumaa ajaloo raamatu aluseks sai esimesel trükil saksakeelne raamat: „Leitfaden der vaterländischen Geschichte der Ostseeprovinzen.” Uuel trükil ilmub ennemuistne aeg ja Wene walitsuse aeg algupäralisena tööna, niisama mõni järk muust ajast. Uutes kirjutustes on pearõhk eestlaste ajaloo peale pandud, kuna endises töös eestlased tegewuse alalt kaugemale jääwad.